16.4.2012 tarihinde Merkez Birliğimizde gerçekleştirilen toplantı ile 2.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayının değerlendirilmesi yapılmış, Bakanlık yetkilileri ile istişarelerde bulunulmuş ve sektörün sorunları masaya yatırılarak tartışılmış ve kararlar alınmıştır.Toplantıya Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcisi, Merkez Birlik Yönetimi, Birlik Başkanları ve Çalıştay Grup Başkanları katılmışlardır.

Oldukça verimli geçen toplantıda sonuç raporlarında gerekli düzenlemeler sağlanmış, sektörün öncelikli konuları olan ;
1-Mevzuat ve Uygulama
2-Yetiştiricilik ve Hastalıklar
3-Birliklerin Maddi Yönden Güçlendirilmesi
konularında çalışma grupları oluşturulmuş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğ’ne talepler iletilmiş, Genel Müdürlüğün sektörümüzle ilgili mesajları alınmıştır.