Merkez Birliğimizce 9-11 Şubat 2012 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen çalıştayda 440 katılımcı hazır bulunmuştur. 9 Şubat 2012 sabahı Merkez Birliği Başkanı , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr.Necati TULGAR ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Dr.Durali KOÇAK’ın açılış konuşmaları ile başlayan çalıştaya; Gıda Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Ekonomi Bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan merkez ve taşradan bürokratlar ve teknik personel, Üniversitelerden idareci ve öğretim üyeleri, İstanbul ve Ege İhracatçı Birlikleri, T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TARSİM temsilcileri, Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu, İl/İlçe Birlik Başkanları ve Üyeleri, Su Ürünleri Üreticisi Firmalar ve Üreticiler, Yem Üreticisi Firmalar, Makina Ekipman ve Ağ Üreticisi Şirketlerimiz, Sağlıkla İlgili Kuruluşlar katılmışlardır.

Açılıştan sonra, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Bayram SERTKAYA ve Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Ahmet UYAR tarafından 5996 sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmeliklerle ilgili sunumlar yapılmış, sorulara cevap verilmiştir.9 Şubat öğleden sonra ve 10 Şubat sabahtan öğlene kadar yoğun şekilde grup çalışmaları yapılmıştır.10 Şubat 2012 öğleden sonra grup başkanları İhsan BOZAN, Levent KAYI, Prof.Dr.Öznur DİLER, Osman PARLAK ve Faruk Kemal BABİLA tarafından raporlar sunulmuştur.
Genel Değerlendirme bölümünde çeşitli görüşler dile getirilmiş, tartışmalar yapılmış ve kapanış konuşmaları ile çalıştay sona ermiştir.
Çok yararlı ve verimli geçen çalıştayı onurlandırdıkları için tüm katılımcılara ve çalıştayın gerçekleşmesini sağlayan sponsor kuruluşlara teşekkürü bir borç biliriz.