Yönetmelikler

Tarımsal üretici birliklerinin kuruluş, usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/01/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25702
Okumak için tıklayın.

Sulak alanların korunması yönetmeliği

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği

Çevre denetimi yönetmeliği

Su kirliliği kontrolü yönetmeliği

İyi tarım uygulamalarına ilişkin yönetmelik

Organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Balıkçı barınakları yönetmeliği

Su ürünleri yetiştiriciliği yönetmeliği

Su ürünleri yönetmeliği

Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri ihtisal hakkının kiraya verilmesi hakkında yönetmelik

Orman sayılan alanlarda verilecek izinler hakkında yönetmelik

Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik