Merkez Birliğimiz tarafından sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere 26.10.2011 tarihinde balık yemi sanayicileri ile, 27.10.2011 tarihinde ise Türkiye’yi temsil edecek şekilde önde gelen üreticiler ile istişare toplantıları düzenlemiştir.

26.10.2011 tarihinde yapılan toplantıda  Yem üreticileri ile su ürünleri yetiştiricileri arasında samimi iletişim, sorgulama, karşılıklı güven ve birlikte sorunları çözme kültürünün oluşması için bir araya geldiklerini belirtmiştir. Toplantıda yem kalitesi, fiyatlar, hammadde ve yem konusunda hazırlanan ikincil mevzuatın son taslaklarının gözden geçirilmesi hususları ele alınmıştır. Ayrıca II. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı’nın 9-11 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapılması ile Merkez Birliği’nin güçlendirilmesi konuları ele alınmış, toplantının uygun bulunduğu ve her türlü desteğin verileceği belirtilmiştir. İlk günkü toplantı aşağıdaki katılımcılar ile gerçekleşmiştir;
Oktay ÇAĞATAY (Çağatay Ltd.Şti.), M.Taner CİĞER ve Murat ÇELİK (Agromey Gıda A.Ş.), Mustafa GÜMÜŞEL (Gümüşdoğa Su Ürünleri A.Ş), İshak GENÇBAY (Sibal A.Ş.), Özgür ARACIOĞLU (Çamlı Yem Besicilik A.Ş.), Cenk YURDAM (Abalıoğlu Yem), Alim CAN (Merkez Birlik Yönetim Kurulu Üyesi), Osman PARLAK (Kuzey Su Ürünleri Ltd.Şti.), Ahmet SERMED (Uzun Yayla Alabalık), Nejdet YAVUZ (Yavuzlar Balıkçılık).Toplantıya davet edilen Sürsan A.Ş. ve Skreeting A.Ş. mazeretleri nedeni ile katılmamışlardır.
27.10.2011 tarihinde yapılan toplantıda ise; Başkanımız Faruk COŞKUN tarafından katılımcılara bir gün önceki toplantı hakkında bilgi verilmiş, sonra kiralamalardaki gelişmeler, kira sürelerinin farklı uygulanması, lojistik merkez ihtiyacının giderilmesi çalışmaları, kıyıya yakın kuluçkahane taleplerinin karşılanmasındaki gelişmeler, HES’ler, tarım sigortasının sektörde gelişmeme nedenleri, çevre ve diğer kurumlarla ilişkiler-problemler konuları tartışılmıştır. Avrupa Kültür Balıkçılığı Üreticileri Federasyonu (FEAP) konusu gündeme gelmiş, geçmiş ülke borcunun ve yıllık aidatların ödenmesi için gerekli kaynağın sağlanması ve sürekli hale getirilmesi halinde Merkez Birliğinin FEAP’a üye olması benimsenmiştir.Yine II. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı’nın 9-11 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapılması ile Merkez Birliği’nin güçlendirilmesi konuları ele alınmış, çalıştayın tarihi, yeri ve şekli konusunda mutabakat sağlanmıştır. Merkez Birliği ve birliklerin güçlendirilmesi için her türlü desteğin verilmesi ve çalışmanın yapılması, hukukçulardan hizmet alınması, değişik konularda danışman desteği alınması, Merkez Birliğinin gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayarak desteklerin ödenmesi, belge düzenlenmesi gibi faaliyetleri üstlenmeye talip olması, bu faaliyetler için gerekli bütçenin hazırlanarak çalıştay veya diğer bir platformda görüşülmesi kararlaştırılmıştır.27.10.2011 tarihli toplantı aşağıdaki katılımcılar ile gerçekleşmiştir;
Alim CAN (Merkez Birlik Yönetim Kurulu Üyesi-Isparta), Osman PARLAK (Kuzey Su Ürünleri Ltd.Şti.-Samsun), Ahmet SERMED (Uzun Yayla Alabalık-Sivas), Nejdet YAVUZ (Yavuzlar Balıkçılık-Denizli), Özgür ARACIOĞLU (Çamlı A.Ş.-İzmir), İshak GENÇBAY (Sibal A.Ş.-Samsun), İbrahim KAVAKLI (Keban Alabalık A.Ş.-Elazığ), Mehmet ARAS (Fırnız Alabalık-Kahramanmaraş), Ahmet ATEŞTEPE (Mersu A.Ş.-Bilecik), Ahmet TABAOĞLU (Tabaoğlu Su Ürünleri-İzmir), Metin KILINÇLI (Eğner Alabalık-Adana), Ragıp TUR (Özpekler Su Ürünleri-Denizli), Ahmet ABDULLAHOĞLU (Azer Su Ürünleri-Manisa), Tahsin ŞİMŞEK (Kent Alabalık-Kayseri), Şükrü HORATA (Horatalar Su Ürünleri-Denizli), Sevinç KOPUZ (Uğurlu Balık A.Ş.-İzmir), İbrahim Biberoğlu (Dokabaş-Trabzon), Kamuran PATRONA (KılıçHolding-Muğla).
Toplantıya davet edilen; Liman Entegre Ltd.Şti., Önder Alabalık A.Ş., Antalya Balık A.Ş. , Hatko A.Ş., Nordzee A.Ş., Fjord Marin A.Ş, İlknak A.Ş., Alima A.Ş., Bütaş ve Alka A.Ş. mazeretleri nedeni ile katılım sağlayamamışlardır.
İstişare toplantıları; tanışma, kaynaşma, sektör içindekilerin birlik olması, farklı sorunların ortaya konulması, çözüm konusunda ortak akıl geliştirme açılarından oldukça yararlı olmuştur.
Katılımcılara, katkı yapanlara teşekkürü borç biliriz.