20.06.2014 TARİHİNDEN SONRA OLAN GELİŞMELER

 • 10 Eylül 2014 tarihinde Muğla/ Fethiye Eşen Havzasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Merkez Birliğimizce yürütülen ’Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi’ projesinin açılış toplantısı gerçekleşmiştir.
  Toplantıya Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Necati TULGAR ,Merkez Birlik Başkanı Sn. Faruk COŞKUN ,Proje Yürütücüsü Sn. Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ ‘nün yanında bakanlık yetkilileri, öğretim görevlileri ve üreticiler katılmıştır.
 • 21 Ekim 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünde Anti-Damping ve telefi edici vergi soruşturması ile ilgili yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.
 • 6 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da JICA Türkiye Ofisi, JICA Derneği Başknaı Dr.Hüseyin VELİOĞLU için düzenlenen ‘2014 JICA Takdir Ödül ‘törenine katılım sağlanmıştır.
 • 7 Kasım 2014 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancık Bakanın Sn.M.Mehdi EKER’in katılımıyla gerçekleşen Tarımda Çalışan Sosyologlara Tablet PC dağıtma Törenine katılım sağlanmıştır.
 • 24-25 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlen ‘Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yeni ve Alternatif Balık Türlerinin Kültürü ve Karşılaşılan Sorunlar ‘ile ilgili yapılan çalıştaya katılım sağlanmıştır.
 • 12 Aralık 2014 tarihinde SÜRKOOP tarafından düzenlenen ‘Balıkçıların Meslek Standartları’ çalıştayına katılım sağlanmıştır.
 • 30 Ocak 2015 tarihinde GTHB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından görüşe açılan ‘Küçük Miktardaki Balıkçılık Ürünlerinin Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik Taslağı’ ile ilgili üye birliklerden gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan metin Genel Müdürlüğe iletilmiştir.
 • 9-13 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce düzenlen ‘Su Ürünleri Araştırmaları 2015 yılı Program Değerlen toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • 3 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde ‘Bakanlıkça yapılan desteklemeler ve bu desteklemelerden Birliklerce Üyelerden Yapılacak Destekler’ ile ilgili yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.
 • 5 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da GTHB Sn Mehdi EKER’ inde katıldığı Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemi Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır.
  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen IPARD programı izleme komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Balıkçılık Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması’ projesi kapsamın da seçilen pilot üretici örgütleri ile beraber amacıyla İzmir bölgesine saha ziyareti yapmaları ve üreticiler ile bir araya gelmeleri sağlanmıştır.
 • Ziraat Odası tarafından çıkarılan ‘Çiftçi ve Köy Dünyası’ dergisinde yayınlanmak üzere ‘Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konusunda makale gönderilmiştir.