2016 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Birlik Temsilcileri;

Merkez Birliğimiz 18 Üyesi ile birlikte sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi için gerekli tüm faaliyetlere destek olarak birlik ve beraberlik içinde bir yıl daha geçirmiş olup, geçen bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz veya katkı ve katılım sağladığımız faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

 • İslam Kalkınma Bankası kanalıyla, 30 Mayıs – 4 Haziran 2016 tarihlerinde Ülkemizi gelecek olan 25 kişilik Körfez Ülkeleri Heyetinin Muğla ve İzmir illerinde yapacağı işletme ziyaretlerine, fuar ziyaretlerine ve düzenlenen çalıştayın organizasyonu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
 • Polonya Alabalık Üreticileri Derneğinin (PTBA) ev sahipliğinde, 27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde, Polonya/Varşova’da gerçekleştirilen Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonunun (FEAP) 2016 Yılı Genel Kurul Toplantısına aktif katılım sağlanmıştır.
 • IV Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştay ile ilgili olarak hazırlanan Değerlendirme Raporu bastırılmış ve dağıtımı sağlanmıştır.
 • 24 Mart 2016, Perşembe günü, Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu üyelerince, kurumlarla yaşanan sorunları istişare etmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ÇED Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ziyaret edilmiştir.
 • 02 – 04 Haziran 2016 tarihlerinde, İzmir Gaziemir’de yeni açılan Fuar alanında düzenlenen 8. Future Fish Eurasia Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarına katılım sağlanmış olup, stand açılmıştır.
 • Avrupa Birliği tarafından,14-15 Haziran 2016 tarihlerinde, Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen Karadeniz’de Mavi Ekonomi Konferansına katılım sağlanmıştır.
 • Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce, 16 Haziran 2016 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenen ve üyesi olduğumuz IPARD I 15. Resmi Toplantısı ile IPARD II 2. Resmi toplantısına katılım sağlamıştır.
 • İstanbul İhracatçılar Birliğince, 03 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve en başarılı firmaların ilan edildiği ödül törenine katılım sağlanmıştır.
 • 18 Temmuz 2016 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen AB destekli “Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında, Proje Ekibi Merkez Birliğimizi ziyaret etmiş olup, kendilerine Ülkemizde deniz balıkları yetiştiriciliği ile ilgili yapılan planlamalar ve uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.
 • 28 Temmuz 2016 tarihinde, Yönetim Kurulu üyelerince, yeni atanan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürüne “Hayırlı Olsun” ziyareti gerçekleştirlmiştir.
 • Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, 9-10 Ağustos 2016 tarihlerinde, İzmir İl Müdürlüğünde düzenlenen “ Çift Kabuklu Yumuşakça Projesi” toplantısına katılınmıştır.
 • Biomar ve Sagun ortaklığı ile Aydın, Söke’de kurulan Yem Fabrikasının 25 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen açılış törenine katılım sağlanmıştır.
 • Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde 31 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen “ Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesinin Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi” toplantısına katılınmıştır.
 • 23-26 Eylül 2016 tarihlerinde, ABD Soya İhracatcıları Konseyi (USSEC) ile Amerika Soya Derneği (ASA) tarafından Ürdün’ünün Ishtar şehrinde düzenlenen “Orta Doğu 2.nci Bölgesel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırım Konferansı”na katılınarak, Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusunda kaydedilen gelişmelerle ilgili sunum yapılmıştır.
 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), Akdeniz ve Karadeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından Karadeniz Ekonomik İşbirliği Komisyonu (BSEC), Avrupa Balıkçılık Organizasyonu (EUROFISH), Akdeniz ve Karadeniz Memelilerini Koruma Organizasyonu (ACCOBAMS) desteğiyle, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde, Romaya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen “Karadeniz’de Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Konusunda İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Yüksek Seviyeli Konferansa katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstütüsünün ev sahipliğinde, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde, Antalya’da düzenlenen FABA 2016 Uluslararası Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 7-11 Kasım 2016 tarihlerinde, Antalya/Kemer’de düzenlenen “Türkiye Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi” dahilinde düzenlenen Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin Temel Kavramları ve İşleyişi Eğitimine katılım sağlanmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TUBİTAK tarafından 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) Projesi Kapanış Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 1 Aralık 2016 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirilen 3. IPARD İzleme Komitesi Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.
 • Avrupa Balıkçılık Organizasyonu (EUROFISH) tarafından yayınlanan Eurofish Magazine Dergisi Editörü Behnan THOMAS, 8 Aralık 2016 tarihinde, Ülkemizin tanıtımına yönelik Türkiye sayısı için mülakatta bulunmak üzere Merkez Birliğimizi ziyaret etmiş olup, kendisine sektörümüzle ilgili bilgi verilmiştir.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 9 Aralık 2016 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirilen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Bakan Yardımcısı ve AB Yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen IPARD-I Yatırımlarının Kapanışı ve IPARD-II Lansman Törenine katılım sağlanmıştır.
 • İslam İşbirliği Teşkilatı, İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve TOBB-Ankara Ticaret Borsasının paydaş olarak katılımlarıyla yürütülen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler / Aile Çiftçileri ve Kooperatifler Arasında Veri Tabanı, Bilgi Ağı ve Web Sayfasının Kurulması” projesi kapsamında kurulan www.icpcem.com “İslam Ülkeleri Ortak Pazarı ve Borsası-ICPCEM” isimli “İşbirliği ve E-Ticaret Portalı”nın tanıtımı ve geliştirilmesine yönelik olarak 19-21 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da 26 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.
 • Çevre Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi” kapsamında, 21-23 Aralık 2016 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenmiş olan “I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu”na katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.12.2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Balık Çiftliklerinde Aşılama ve Boylama Alanları ile Lojistik Kıyı Yapıları” ile ilgili toplantıya katılınmıştır.
 • Başkanın katıldığı Bölge veya İl Birliği toplantıları
 • Yıl içerisinde rutin olarak Yönetim Kurulu Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 • Merkez Birliğimizce yıl içinde sektörde kaydedilen gelişmeler, karşılaşılan sorunlar, geleceğe yönelik planlar, sektörümüzün imajının iyileştirilmesi, önceliklerimiz, mevzuatlar, ulusal ve uluslarası projeler, işbirliği imkanları, tanıtım vb. sektörümüz ve birliklerimizin sürdürülebilir gelişimini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar, üye birliklerimiz, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile süreki olarak yazışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır.
 • 2017 yılı Mali İşlemleri Mali Müşavirce denetlenerek tasdik edilmiştir.
 • Bu Genel Kurululmuzda üyelerimizin görüş ve önerileri alınarak, yapılması istenen hususlar belirlenerek faaliyete geçirilecektir.
 • Bu çerçevede; tüm üyelerimizin sorumluklarını yerine getirmesi, dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan birliğimizin daha sağlıklı ve güçlü bir biçimde yürütülebilmesi için Aidat ve Katılım Paylarının zamanında yatırılması büyük önem arz etmektedir.

Saygılarımızla arz ederiz.

YÖNETİM KURULU
Başkan
Faruk COŞKUN
Başkan Yardımcısı
İhsan BOZAN
Üye
Alim CAN
Üye
M.Taner CİĞER
Üye
Osman PARLAK
Üye
Ahmet SERMED
Üye
Mehmet ARAS