2013 YILI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Birlik Temsilcileri,

Birliğimiz 18 üyesi ile birlikte sektörün bütünlüğünün korunması açısından gerekli tüm faaliyetlere destek olarak birlik ve beraberlik içinde bir yılı daha geçirmiştir.

• 27 Haziran 2013 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte Yürütücülüğünü üstlendiğimiz ‘Eşen çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost ,Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi ‘projesi ile ilgili GTHB Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile AR-Ge Destek Programı Sözleşmesi imzalanmıştır.
• 25 Temmuz 2013 tarihinde Sektörümüzü ilgilendiren konularda Merkez Birliği ve İl Birliklerinin kamu kurumları tarafından yayınlanan tebliğ,genelge ve yönetmelik vb konularda idari mahkemelere veya gerek duyulacak yerlere dava açabilmeleri konusunda GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğün’ den görüş istenmiş ve dava açma konusunda 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri kanununda engelleyici bir hüküm bulunmadığı bildirilmiştir.
• 31 Temmuz 2013 tarihinde GTHB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayvansal Gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ‘yerel ,marjinal ve sınırlı faaliyetlerin düzenlenmesine dair tebliğ taslağı üzerinde çalışmak üzere ‘taslak mevzuat değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.
• 31 Temmuz 2013 tarihinde ‘Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı’nın Türkiye Bölümü için hazırlanmış olan Kapsam Belirleme Raporu hakkında görüşmek üzere yapılan toplantıya katılım sağlanarak görüş verilmiştir.
• 15 Ağustos 2013 tarihinde GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından UKKS(Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi) Hazırlık Çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
• 22 Ağustos 2013 tarihinde TZOB Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi’nin açılışına katılım sağlanmıştır.
• 3-6 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da ,İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve SÜMDER tarafından düzenlenen 17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.
• 01 Ekim 2013 tarihinde Merkez birliğimiz tarafından üyelerimizin ve sektörün sorunlarına hukuki olarak çözüm bulmak amacıyla Hukuk Danışmanı ile bir sözleşme imzalamıştır.
• 04-06 Kasım 2013 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından sektörel sorunların tartışılması amacıyla düzenlen çalıştaya katılım sağlanmıştır.
• 14-17 Kasım 2013 tarihinde Malatya ve Elazığ illerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü ile birlikte inceleme gezi düzenlenmiştir
• 13.11.2013 tarihinde www.yesilist.com isimli web sitesinde yayınlanan ‘Balık Çiftlikleri Hakkında olumsuz Dokuz Korkunç Gerçek ‘isimli yazı için ilgili kurum hukuki yollardan uyarılmış ve haberin kaldırılması sağlanmıştır.
• 2013 Kasım ayı içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar genel müdürü ile ‘Sulak Alanlarda’ üreticilerin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için görüşme yapılmıştır.
• 2013 Kasım ayı içerisinde Karca Ören baraj gölündeki çiftliklerin kaldırılmaması hususunda görüşmeler yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ile birlikte Su Yönetimi Genel Müdürü Sn Cumali KINACI ziyaret edilmiştir.
• 2013 Kasım ayı içerisinde Merkez Birliğimiz tarafından hazırlanan ve GTHB Bakan ,Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları başta olmak üzere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ‘Su Ürünleri Destekleme Raporu’ sunulmuştur.
• 04 Aralık 2013 tarihinde üye birliklerden alınan görüşler doğrultusunda ve yapılan toplantılar sonucunda,hazırlanan ‘Su Ürünleri Kanun Tasarısı’ hakkındaki görüşlerimiz GTHB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur.
• 2013 Aralık ayında Merkez Birliği tarafından bastırılan Balık Yemek Kitabı;balık tüketiminin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ülke genelinde dağıtımına başlanmıştır.
• GTHB Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca Merkez Birliğimiz, 16 Aralık 2013-10 Ocak 2014 tarihleri arasında normal denetim kapsamında müfettiş Bilgesu BEKREMEN ve müfettiş Arif DEMİRCİ tarafından oluşturulan heteyetçe denetlenmiş olup,müfettişlerce hazırlanan rapor doğrultusunda Merkez birliğimiz istenen hususların yerine getirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.
• 30-31 Ocak 2014 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından Antalya’da; pazarlama,üretim planlaması ,tüketimin artırılması , yem ve desteklemeler gibi konularda yaşanan sorunları tartışmak ve çözümlerine yönelik önerileri belirlenmek amacıyla Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektör toplantısı yapılmıştır.Toplantıya 270 sektör paydaşı katılım sağlamıştır.
• 14 Şubat 2014 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Su Ürünleri Üretici Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Arttırılması ‘projesi ile ilgili toplantıya katılım sağlanarak gerekli katkı ve görüşlerde bulunulmuştur.
• 20 Şubat 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ‘AB tarafından ülkemiz menşeli ‘Gökkuşağı Alabalığı ithalatına’ karşı yürütmekte olan anti-damping ve telefi edici vergi süreçlerine ilişkin konularda yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlamıştır.
• 28 Şubat-02 Mart 2014 tarihleri arasında Isparta ve Burdur Bölgelerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü ile birlikte ziyaretlerde bulunulmuştur.
• 07 Nisan 2014 tarihinde Merkez Birliğimiz ve İzmir Birlik organizatörlüğünde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkililerinin ‘Balıkçılık Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması’ amacıyla İzmir bölgesine saha ziyareti yapmaları ve üreticiler ile bir araya gelmeleri sağlanmıştır.
• 15 Nisan 2014 tarihinde Merkez Birlik ofisinde Ziraat Bankası Kredileri ve Ziraat Bankası ile ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirmek üzere Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Sn. Metin SEZİCİ ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ve üreticiler tarafından bildirilen ortak sorunlar iletilmiştir.
• 16 Nisan 2014 tarihinde Merkez Birliğinin ekonomik açıdan güçlendirilmesi için profesyonel bir yapıya kavuşturulması amacıyla yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile İzmir’de bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
• 04-07 Mayıs 2014 tarihinde SÜRKOOP tarafından organize edilen ‘Türkiye Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ sempozyumuna katılım sağlanmıştır.
• 5-8 Mayıs 2014 yılında BELCIKA- Brüksel’de düzenlenmiş olan Euro Seafood fuarına katılım sağlanmıştır.
• 8 Mayıs 2014 tarihinde GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca istenen ‘Tarım ve Hayvancılık alanında teorik ve pratik çiftçi eğitimi , personel eğitimi gibi konulardaki eksikliklerin giderilmesi için düzenlenebilecek eğitim programı ile ilgili görüşlerimiz iletilmiştir.
• Mayıs 2014 Kültür balıklarının tüketiminin artırılması amacıyla tanıtıcı ve bilgilendirici broşür bastırılmış ve 05-07 Haziran 2014 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan Su Ürünleri Fuar başta olmak üzere dağımı yapılmış ve yapılmaktadır.
• Mayıs 2014’te her yıl yayınlanan destekleme tebliğ ile ilgili , tebliğin uygulamasındaki değişiklikler ve aksayan konularda ilgili görüşlerimiz GTHB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
• 5-7 Haziran 2014 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen ‘Future Fish’fuarına Merkez Birlik adına stand kurumuş ve birliğimizce bastırılan yazılı envanterler dağıtılmıştır.
• 2011 tarihinde bastırılmış olan ‘Su Ürünleri Sektör Raporu’ güncellenmiş olup basımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca 30-31 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşmiş olan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektör toplantısında alınan kararları içeren görüş ve öneriler de sektör raporunda yer alacaktır.
• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen IPARD programı izleme komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
• Merkez Birliğimizin Ziraat Odaları nezdinde yaptığı yoğun girişimler neticesinde Ziraat Odlarına ödenecek aidatlar makul seviyelere çekilmiştir.
• Merkez Birliğimizin Hukuk danışmanı ile Dardanel firmasına ait reklamın yanıltıcı tanıtım yapması gerekçesiyle ilgili kuruma gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
Merkez birliğimiz sektörümüzün sorunları, birliklerimizin yaptığı çalışmalar ve sektörümüzde ki gelişmelerle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla, üye birliklerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile istişare amaçlı yazışmalar yapmakta ve yapmaya devam edecektir.

2013 yılı mali işlemleri Yeminli Mali Müşavir’ce denetlenmiş ve tasdik edilmiştir.
Bu Genel Kurulumuzda üyelerimizin düşünce ve görüşleri alınarak, yapılması istenen hususlar belirlenerek faaliyete geçirilecektir.
Bu çerçevede, her üyemizin sorumluluğunu yerine getirmesi, dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan birliğimizin daha sağlıklı yürümesi için aidat ve katılım paylarını yatırmaları önem arz etmektedir. Saygılarımızla arz ederiz.
20/06/2014

 

YÖNETİM KURULU
Başkan
Faruk COŞKUN
Başkan Yardımcısı
İhsan BOZAN
Üye
Alim CAN
Üye
M.Taner CİĞER
Üye
Osman PARLAK
Üye
Ahmet SERMED
Üye
Abdülkadir SÜMER