Temeline baktığımızda su ürünleri yetiştiriciliğini balık, kabuklu ve daha da göreceli olarak da algleri yetiştirmek olarak tanımlasak da, bugünkü akuakültür artık mahsülleri herhangi bir aşamadan pazara sunma aşamasına getirecek kadar büyütmekten çok daha fazlasını tanımlıyor.

Akuakültür, dünyada en hızlı büyüyen endüstrilerden birisi ve 2030 yılına kadar yetiştiricilikten gelen ürünlerin, tüm dünyaya arz edilen mahsüllerin yarısından fazlasını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Üretilen mahsüllerin son tüketiciye ulaşmasını sağlamak konusunda büyük bir sorumluluk üstlenen iletişimi sağlamak, en az iyi ve yüksek kaliteli mahsülleri üretmek kadar önemli ve dikkatle yönetilmesi gereken bir süreç. Kaldı ki su ürünleri sektörüne dair doğru iletişim, bu endüstrinin ayrılmaz bir bileşeni haline gelmeli.

Su ürünleri endüstrisi büyüyor ve endüstrinin büyümesi yanında su ürünleri sektörü içinde daha fazla oyuncu anlamına geliyor. Endüstrinin dünya üzerindeki şu anki çalışanlarının çoğu yaşlanıyor ve yerlerine yeni gelen daha genç profesyonellerin kendilerine ait bir vizyonları, yetiştiricilikten elde etmek istedikleri hedefleri, misyonları ve iş dünyasına yönelik farklı yaklaşımları var. Değişen jenerasyonla birlikte gelecekte, su ürünleri sektörü için beklenenin üzerinde uygunlukta ürün üretmekten çok daha fazlasına ihtiyacımız olacak demek oluyor.  Dünyada değişen ve dönüşen pek çok endüstri var, bunlara en iyi örnekler arasında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan geniş ekranlı telefon ve tabletlere geçişi verebiliriz. Su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde ise ne tür bir dönüşüm yapsanız hemen hemen ilkleri gerçekleştirirsiniz.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde başarı için iyi iletişim şart. Bunun için de endüstrinin şu gibi konu başlıklarında bazı yöntemleri geliştirmesi gerekiyor:

Bilgi ve farkındalık paylaşın. Su ürünleri yetiştiriciliği teknik olarak kolay bir iş değildir, karmaşıktır ve yetiştiriciler, bilim insanları, düzenleyiciler ve tüketiciler gibi farklı paydaşlar arasında paylaşılması gereken pek çok bilgi vardır. İyi iletişim, herkesin karar almak için ihtiyaç duyduğu bilgiye erişmesini sağlamaya yardımcı olur.

İlişki kurun. Yalnızc kendi coğrafyamızda balık yetiştirmiyoruz. Örneğin kıyı komşumuz Yunanistan çipura ve levrekte Avrupa Birliği sınırları içinde en gözdelerden. Unutmamamız gereken en önemli şey su ürünleri yetiştiriciliğinin küresel bir endüstri olduğudur ve dünyanın dört bir yanındaki diğer endüstri paydaşlarıyla iyi, güçlü ve güvene dayalı ilişkiler kurmak önemlidir. İyi iletişim, endüstrinin uzun vadeli başarısı için gerekli olan güven ve işbirliğinin oluşturulmasına yardımcı olur.

Anlaşmazlıkları çözün. Pek çok konuda önemli değişim ve dönüşümleri gözlemlediğmiiz bir dönemdeyiz. Başta iklim değişikliği olmak üzere istilacılık ve su altındaki çölleşme gibi endüstriyi doğrudan etkileyen epey fazla dinamikle başa çıkmak ve bu sorunlara akılcı çözümler üretmek zorundayız. Kaldı ki turizm gibi çok büyük ve önemli bir başka endüstri ile geçmişten bugüne kadar belli başlı konumlarda sürtüşmeler yaşadığımız da bir gerçek. Kendi alanımızda iyileştikçe su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirdikçe farklı paydaşlar arasında çatışmaların olması kaçınılmazdır. İyi iletişim, bu çatışmaları yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan bir şekilde çözmeye yardımcı olur.

Sektörü teşvik edin. Bir çok dinamiği yöneterek nitelikli bir iş yapıyoruz ve, su ürünleri yetiştiriciliği en nihayetinde insan tüketimi için bir çeşit sürdürülebilir gıda üretim metodu. Fakat aynı zamanda hedef kitlesini de oluşturan halk, bu sektörü geçmişte de bugünde de su ürünleri sektörünü her zaman çok iyi anlamamış olabilir. İyi iletişim, sektörü tanıtmaya ve faydaları konusunda farkındalığı artırmaya yardımcı olur.

İletişim faaliyetlerini sürdürürken bugün pek çok farklı kanaldan ilerliyoruz. 2010 yılından itibaren bizi bir süreliğine esir alan Covid 19 pandemisinin ardından biçimi büyük ölçüde değişse ve dijitale ağırlık verilse de, su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisi için bir kaç farklı rota çizilebilir. Bunlara hızlıca göz atmamız gerekirse;

Yüz yüze toplantılar. Yüz yüze toplanmak, yaptığınız işi anlatmak için halen en iyi yollardan biri. Yüz yüzeyken merak edilenlere yanıt vermek ve hedef kitle ile doğrudan ilişki kurmak, çatışmaları çözmenin en iyi yolu olmaya devam ediyor.

E-posta. E-posta, aynı anda çok sayıda insanla iletişim kurmanın iyi bir yoludur ve anlatmak istediklerinizi hedef kitlenize ulaştırmanın en az maliyetli yollarından biridir.

Sosyal medya. Sosyal medya, geniş bir kitleyle bağlantı kurmak ve su ürünleri yetiştiriciliği hakkında bilgi paylaşmak için kullanılabilir. Bugün su ürünlerini yetiştirmek, işlemek yada pişirmek üzerine düzenli içerik üreten pek çok persona var.

Web siteleri ve bloglar. Su ürünleri yetiştiriciliği hakkında bilgi sağlamak ve sektörü tanıtmak için web siteleri ve bloglar kullanılabilir. Bunların içerikleri sektörü iyi tanıyan uzmanlar tarafından kontrol edilmeli ve optimize edilmelidir.

Belirli bir durum için, en iyi iletişim yöntemini belirleyen en doğru yöntem; mesajın aciliyeti, ulaşılması gereken kişi sayısı ve mevcut bütçe gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Bu nedenle her mesaj için farklı araçlar kullanılacaktır.

Bununla birlikte unutulmaması gereken en önemli konu, insanlara ulaşırken kullanacağınız verileri nasıl ve nereden elde edeceğinizdir. Türkiye’de 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, hedef kitleniz içinde yer alan insanların e-posta ve telefon numarası gibi iletişim bilgilerini ne şekilde elde edebileceğiniz ve onlarla nasıl ve hangi yöntemlerle kullanabileceğinizi düzenlemektedir.

Su ürünleri yetiştiriciliğinin başarısı için iyi iletişim şarttır. İyi iletişim, bilgi paylaşarak, ilişkiler kurarak, çatışmaları çözerek ve sektörü teşvik ederek, su ürünleri yetiştiriciliğinin büyümeye ve gelişmeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olur.

Sonuç olarak, su ürünleri yetiştiriciliğinin başarısı için artık iyi ve kaliteli ürünlerin yanında iyi bir iletişim de şarttır. İletişimde kalite güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği iyileştirmeye katkı sağlar ve paydaşlarla ve hedef kitleyle güvene dayalı ilişkiler kurmaya, endüstriyi geliştirmeye olumlu etki yapar. Su ürünleri yetiştiriciliği yapıyorsanız yada bu endüstri ile ilgileniyorsanız, artık tüm paydaşlarınızla etkili bir şekilde iletişim kurduğunuzdan emin olmanız gerekli.