Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığınca 10-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara –Wyndham Otel’ de gerçekleştirilen “ IPARD KAPSAMINDA YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI TEDBİRİ LEADER YAKLAŞIMI ÇALIŞTAYI” na Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Osman PARLAK ile Danışmanımız Yılmaz YAZAR iştirak etmişlerdir.

IPARD’ ın uygulamaya açılacak yeni bir destek tedbiri olan YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI TEDBİRİ LEADER YAKLAŞIMI  tedbiri ile ilgili TKDK tarafından tanıtıcı sunumlar yapılmış, katılımcı kuruluşların görüş ve önerileri alınmıştır. Çalıştayın ikinci günü olan 11 Haziran 2015 tarihinde ise alt çalışma grupları oluşturulmuş, gruplar tedbirin nasıl ve faydalı işlemesi ile ilgili değerlendirmeler yaparak raporlarını tüm katılımcılara sunmuşlardır.

İlk etapta 20 ilde uygulamaya başlayacak söz konusu destek tedbiri, mahallinde oluşturulacak Yerel Eylem Grupları (YEG ) vasıtasıyla yürütülecektir.