Merkez Birliğimizin Olağan Genel Kurulu, ilk toplantı tarihi  olan 28.05.2015 tarihinde çoğunluğun sağlanamaması sonrası ilanda belirtildiği üzere müteakip toplantı günü olan 04 Haziran 2015 tarihinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2127 Sokak 34/5 Ankara adresinde bulunan kuruluşumuz hizmet binasında  saat : 11.00 de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, bağlı 18 Birlik temsilcisinden 12 si ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sayın Dr. Durali KOÇAK, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden temsilci üyeler, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri iştirak etmiştir.

Toplantıya yönetmek üzere, Divan Başkanlığına Şükrü TOKLU, Katip Üyeliklere Abdullah ARVAS ve Ramazan SÖNMEZ önerilmiş, başka teklif olmadığından ve yapılan oylama sonucu ( 12 OY ) önerilenler seçilerek göreve başlamışlardır.

Toplantıya geçmeden önce, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve takiben İstiklal Marşımız okunmuştur.

Divan, ilk önce Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sayın Dr. Durali KOÇAK’ a söz vermiş, Konuşmacı, sektörün sorunları ve çözüm önerileriyle geleceğine ilişkin hususlarda üye birlik temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunmuştur.

Daha sonra gündem gereği, sırayla 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2014 yılı Denetleme Kurulu Raporu okunarak görüşmeye açılmıştır, söz alan olmadığından ve yapılan oylama sonucu ( 12 OY ) her iki raporda oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Mali Denetim Raporu, yeminli mali müşavir tarafından okunarak hazirun bilgilendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucu İbra edilmiştir. (12 OY)

Merkez Birliğimizin 2014 yılı Bilanço ve Gelir- Gider tabloları okunarak, görüşmeye açılmış, söz alan olmadığından yapılan oylama sonucu ( 12 OY ) oybirliğiyle kabul edilmiştir.

2016 yılında Sektör Toplantısı yapılması hususunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Tüzüğün 10. Maddesi kapsamında; Merkez Birliğimize üye olacak Birlikler için 3.000 TL. giriş aidatı alınması, yıllık aidat olarak da üye birlik aidat gelirlerinin % 10 u olarak alınması (2.000 TL) oy birliğiyle kabul edildi.

2015 Yılı Tahmini Bütçe okunmuş, söz alan ve görüş beyan eden olmadığından yapılan oylama sonucu (12 OY ) kabul edilmiştir.

Gündemin tüm maddeleri görüşülüp karara bağlandığından ve başkaca öneri ve itiraz olmadığından Genel Kurul Toplantısı saat : 13.00 de sona ermiştir.