Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 28.05.2015 tarih ve 479 sayılı yazısına istinaden, IPARD Programı 13. Dönem İzleme Komitesi Toplantısı, Merkez Birliğimiz dahil ilgili tüm kuruluşların iştiraki ile 17 Haziran 2015 Çarşamba günü Ankara Wyndham Otel Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya kuruluşumuzu temsilen, Merkez Birliğimiz Danışmanı Yılmaz YAZAR iştirak etmiştir.

Sabah 09.30 da başlayan toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ Başkanlık etmiştir.  Toplantı, gündem gereği sürdürülmüş, Yerel Otorite (YO) olarak tanımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı (TKDK) ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından sunumlar yapılmış, görüş ve tartışmaya açılan sunumlardan oylanması gerekenler oylanarak kabul edilmiştir. Avrupa Birliği Komisyonu temsilcileri ile Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcisi de görüş ve önerilerini iletmişlerdir.

Gündemin 19. Maddesi gereği bir sonraki İzleme Komitesi Toplantısının hangi tarihte yapılacağı görüşmeye açılmış ve Yerel Otoritenin (TKDK) önerisi olan 02 Aralık 2015 tarihi benimsenerek kabul edilmiştir.

Sabah ve öğleden sonraki oturumlarla tüm gün süren toplantı, Sayın Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ ‘ un genel değerlendirme ve teşekkür konuşması ile nihayetlenmiştir.