Su Ürünleri, 2014
Su ürünleri üretimi 2014 yılında %11,6 azaldı
Su ürünleri üretimi 2014 yılında bir önceki yıla göre %11,6 azalarak 537 bin 345 ton olarak gerçekleşti. Üretimin %43’ünü deniz balıkları, %6,5’ini diğer deniz ürünleri, %6,7’sini iç su ürünleri ve %43,8’ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.
Su ürünleri avcılığı 2014 yılında %19,2 azalırken, yetiştiricilik %0,7 arttı
Avcılıkla yapılan üretim 302 bin 212 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 235 bin 133 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre %21,5 azalırken, iç su ürünleri avcılığı %3 arttı.
Yetiştiricilik üretiminin %46’sı iç sularda, %54’ü denizlerde gerçekleşti.
Deniz ürünleri avcılığı ile yapılan üretimde ilk sırayı %48,6’lık oran ile Doğu Karadeniz Bölgesi aldı. Bu bölgeyi %22 ile Batı Karadeniz, %12,6 oranları ile Ege ve Marmara, %4,2 ile Akdeniz Bölgeleri izledi.

Deniz Balıkları İst. 2014

Diğer Deniz İst. 2014

İç Su İst. 2014

Yetiştiriclik İst. 2014