TUNUSİAN UNİON OF AGRİCULTURE AND FİSHERİES İSİMLİ KURULUŞ TARAFINDAN, 28 EKİM- 01 KASIM 2015 TARİHLERİ ARASINDA, TUNUS’UN KRAM ŞEHRİNDE “İNTERNATİONAL SHOW OF AGRİCULTURE MACHİNERY AND FİSHİNG”  (SIAMAP 2015 ) ETKİNLİĞİ YAPILACAKTIR.