“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşma”da değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında teati edilen ekli Mektupların onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiş, 11 Kasım 2020 tarih ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201111-6.pdf