İrlanda'daki WiSAR Laboratuvarı ve Portekiz'deki S2AQUAcoLAB tarafından geliştirilen kablosuz su altı sensörü, uzaktan izleme ihtiyaçları için bir çözüm sunuyor ve kabuklu su ürünleri yetiştiricilerinin tesislerindeki değişen çevre koşullarını anlamalarına ve gerekli durumlarda hızlı bir şekilde reaksiyon almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Interreg Atlantic Area, denizcilik endüstrileri için verimli süreçler, gelişmiş ve sürdürülebilir üretim sağlayan endüstri 4.0 teknolojik çözümlerini uygulamak için Atlantik bölgesinde beş kuruluş seçti. Ödül alan kuruluşlardan biri, Portekiz'deki S2AQUA, İşbirliği Laboratuvarı ve Sürdürülebilir ve Akıllı Su Ürünleri Derneği (S2AQUAcoLAB) arasındaki ortaklık.

S2AQUAcoLAB, 2021 yılında kurulmuş, amacı akademi, araştırma ve endüstri arasında bir arayüz rolü oynayarak su ürünleri yetiştiriciliğini yeni bir düzeye çıkarmak olan, kar amacı gütmeyen özel bir kurumdur. Ekip, su kalitesini izleyen uzaktan izleme özelliklerine sahip IoT tabanlı (nesnelerin interneti) bir kablosuz çözümünü hayata geçirdi. Sensör, SAFER proje ortağı WiSAR Lab (İrlanda) tarafından geliştirildi.

IoT sistemlerinin geniş bir uygulama yelpazesi var ve su ürünleri yetiştiriciliği yapılırken daha iyi karar vermeyi sağlayacak olan gerçek zamanlı bilgileri sağlamak için çevresel ve diğer koşulları izlemek için de başarıyla kullanılabilir. Bu sistemler tesislerde kullanılan suyun oksijen seviyeleri, klorofil ve sıcaklık gibi çevresel koşulları algılamak ve elde edilen bu anlık verileri her an her yerden okunabilecek şekilde depolayan uzak bir veritabanına yazmak için genellikle artık kablosuz iletişim teknolojisini kullanıyor.

S2AQUAcoLAB, abiyotik parametreleri (sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH) ölçmek ve fitoplankton topluluklarını incelemek için iki haftada bir dört stratejik konumu manuel olarak örnekleyen bir izleme programı başlatıyor. Bununla birlikte, daha yüksek örnekleme sıklığına sahip otonom bir sistem, yerel kabuklu deniz hayvanı türlerini etkileyen oşinografik süreçlerin fark ölçeklerinin daha derinlemesine bir analizini sağlayabilir. WiSAR çözümü, S2AQUAcoLAB'ın çevresel değişiklikleri daha iyi anlamasına ve Ria Formosa çift kabuklularının üretimi için tahmine dayalı bir veri modeli geliştirmesine olanak tanıyacak. Bu modelin üreticilerin aşırı olaylarla ilgili su ürünleri yetiştiriciliği kayıplarını iyileştirmesine, yönetmesine ve azaltmasına yardımcı olacağı öngörülüyor.

Ek olarak, bu çözüm tarafından elde edilen verilerin, patolojik olaylarının da daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabileceği ve üretim sahalarındaki ekosistem yönetiminde genel bir iyileşmeyi teşvik edebilecek olması gelecekte suyla olan etkileşimimiz hakkında bugünden bilgi sahibi olmamız için oldukça önemli.

ATU Donegal WiSAR Laboratuvarı akademik direktörü Dr Nick Timmons, Gerçek zamanlı çevresel veriler, balık stoklarını korumaya, üretimi optimize etmeye ve güvenli, sürdürülebilir bir şekilde çalışmaya yardımcı olduğu için günümüzün su ürünleri yetiştiriciliği operatörleri için kritik öneme sahiptir diye açıklıyor.