New Mexico Üniversitesi’ndeki Salinas Laboratuarı’ndan araştırmacılar, Gökkuşağı Alabalığı’nın burun boşluklarında bir bağışıklık yapısı tespit etti. Bu da su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılacak olan aşıların daha iyi bir hale gelmesine katkı sağlayacak.

Türkiye’de, yetiştiriciliği en fazla yapılan iç su balığı türünün Gökkuşağı Alabalığı olduğunu düşünürsek, alabalık konusunda yapılan her araştırma ülkemizdeki yetiştiriciliği iyi yönde etkileyecek.

Bununla birlikte, balıklarla memelilerin bağışıklık sistemlerinin benzerliklerinden haberdar olmakla birlikte, başta anatomik yönden farklılıkların varlığı nedeniyle, memeli olmayan omurgalıların bağışıklık sistemleri konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değiliz.

Bu seferki araştırma dünyanın öte yanından. New Mexico Üniversitesi’ndeki araştırmacıların Gökkuşağı Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss) burun yapısında keşfettikleri bu nazal bağışıklık yapısının; insanlarda, aşılandığında veya enfekte olduğunda meydana gelen bir reaksiyon olan germinal merkezlerin moleküler özelliklerine sahip olduğu keşfedildi.

Germinal merkez reaksiyonları genellikle aşı yanıtları için belirteçler olarak kullanılıyor.

Biyoloji profesörü ve başkan yardımcısı Irene Salinas, İnsanlarda, farelerde ve kuşlarda lenfoid yapılarda germinal merkez reaksiyonlarını biliyorduk, ancak balık bağışıklık sisteminin mimarisinin bu tür yapılara sahip olduğunu düşünmüyorduk diyor. Biz de dahil olmak üzere birçok kişi onları aradı, ancak esas olarak doğru aletlerin olmaması nedeniyle onları bulamadık.

Araştırma, Journal of Immunology’nin Aralık sayısında bir makalede yayınlandı. UNM Biyoloji Doktora öğrencisi Ben Garcia baş yazar iken Fen Dong, Elisa Casadei, Pedro A Castrillo, Julien Resseguier ve Idaho Üniversitesi’ndeki işbirlikçiler de bu ekibin bir parçası ve makalenin ortak yazarları.

Germinal merkezlerdeki B hücreleri, bağışıklık sisteminin bir parçası ve, virüsler ve bakterilerle savaşmak için antikorlar oluşturarak araştırmacılara, balıkların aşılara nasıl tepki verdiğine bir göz atma imkanı veriyor.
Bu yapıların memeli üreme merkezleri gibi işlev gördüğüne dair nihai kanıtın üretilmesi gerekiyor. Araştırma, alabalık nazal germinal merkez benzeri yapılar içindeki B hücrelerinin enfeksiyon veya aşılamaya yanıt olarak olgunlaştığını gösteren bir dizi devam eden deneyi içeriyor. Bu, repertuar olarak bilinen B hücresi reseptörlerinin dizilerini inceleyerek yapılmakta. Bir aşıya yanıt olarak belirli B hücrelerinin klonal genişlemesinin gösterilmesi, bulmacanın henüz tamamlanmamış olan kritik bir parçası.