Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlanan Kanunun 2. Maddesinde: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “ocakların açılmasına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “orman içi su kaynakları kullanılarak balık üretim yerleri kurulmasına” ibaresi ve “balık” ibaresinden sonra gelmek üzere “, midye ve istiridye” ibaresi eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-1.htm