Malumları olduğu üzere; orman sahalarında balık üretim tesislerinin iptal kararı ile ilgili Merkez Birliğimizce, konunun çözüme ulaşması için ilgili kişi ve komisyonlarda çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmişti. Yapılan girişimlerle ilgili olarak da zaman zaman bilgilendirmeler yapılmıştı.

Son olarak Eski Bakanımız Sayın Faruk Özak ile birlikte Merkez Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, Başkan Yardımcısı Özerdem Maltaş ve üreticilerimizden Tayfun Denizer’den oluşan bir heyetle Gazi Meclisimizde AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş makamında ziyaret edilmiştir.

Sayın Elitaş’a iptal edilen Kanun maddesinin önemi anlatılarak, yeni bir kanun düzenlemesinin önemi aktarılmıştır. Bu minvalde tarafımızca yapılan detaylı bilgilendirmeler neticesinde kendileri, hızlı bir düzenleme yapılması gerektiğine kani olmuş, konuyu ilgili Komisyonun gündemine taşımıştır.

Her ne kadar bazı karşı görüşler çıkmış olsa da teklifin komisyondan geçirilerek Genel Kurul’da görüşülmesi sağlanmıştır.  Genel Kurul görüşmeleri sırasında da bazı muhalefet partili vekillerce aleyhte görüş bildirilse de, düzenlemenin yer aldığı Kanun 21 Aralık 2021 tarihinde kabul edilmiş, 25 Aralık 2021 tarih ve 31700 Sayılı Resmi Gazete’de 7346 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ın 2 nci maddesinde aşağıdaki şekilde yasalaşmıştır.

(MADDE 2 – 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “ocakların açılmasına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “orman içi su kaynakları kullanılarak balık üretim yerleri kurulmasına” ibaresi ve “balık” ibaresinden sonra gelmek üzere “, midye ve istiridye” ibaresi eklenmiştir.)

Sektörümüz için hayati öneme sahip bu düzenlemenin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, başlangıçtan beri konuyu yakinen takip eden ve desteğini esirgemeyen Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürümüz ve ekibine olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konu ile ilgili yöneticilerine bizlere her zaman desteklerini gösterdikleri için şükranlarımızı sunuyorum.

Diğer taraftan bilinmesinde fayda görüyorum ki, bu aşamadan sonra yapılması ve dikkat edilmesi gereken en önemli husus; bu kanun maddesinin tekrar Anayasa Mahkemesine götürülmemesidir. Mevcut kanun maddesinin tekrar iptal edilmesi durumunda üreticiler olarak daha fazla problemlerle karşılaşılabiliriz. Bu sebeple, herkes içine düştüğümüz durumun zorluğunun farkında olarak, dikkatli ve hassas yaklaşmalıdır. Tekrar aynı durumun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması çok çok önem arz etmektedir. Bu nedenle, üreticilerimizin ve Birlik Başkanlarımızın ulaşabildikleri tüm muhalefet partili yetkililere bilgilendirmede bulunulması gerektiği  hususunu hasseten rica ederim.

                                                                           Faruk COŞKUN

SUYMERBİR Yönetim Kurulu Başkanı