Aquaculture Stewardship Council’ın (ASC) sertifikalı karides ürünlerinin dijital tedarik zinciri izlenebilirliği, ASC’nin Ana Veri Öğeleri – Key Data Elements (KDE) projesi sayesindeartık gerçeğe daha yakın. Her ürünün pazar yolunu daha görünür hale getirmek için teknolojinin gücünden faydalanarak ürünün kökeni, perakendeci ve tedarik zincirinin diğer verilerininin şeffaflığının artması, ürünler hakkında daha yüksek güvenilirlik sağlayacak.

Su ürünleri yetiştiriciliği içinde oldukça yenilikçi görünen bu proje için, ASC tarafından  sertifikalandırılmış çiftliklerden ve yem kaynaklarından başlamak üzere, mahsüllerin işleme ve paketleme aşamaları ile perakendecilere gelene kadaki diğer süreçleri hakkındaki verileri dijital olarak tutmak ve güvenli bir şekilde iletmek için yazılım geliştirmiştir. Mahsül hareket ettikçe, veriler benzersiz bir kod kullanılarak tedarik zinciri boyunca bir şirketten diğerine dijital olarak aktarılmaktadır.

ASC, bu proje ile ulaşmak istediği hedefe yönelik olarak tedarik zincirindeki ortakları, paydaşlar ve Küresel Deniz Ürünleri İzlenebilirlik Diyalogu (GDST) gibi büyük ölçekli deniz ürünleri izlenebilirlik girişimleriyle yakın işbirliği yaptı. Bu sayede proje, hedefleri ve sonuçları paylaşan bir uyum sağlandı. 

ASC CEO’su Chris Ninnes, “KDE Projesi aracılığıyla, karides üzerinde başlattığımız dijital izlenebilirlik çalışmasıyla küresel deniz ürünleri yetiştirme sektöründe çığır açtığımız için çok heyecanlıyız. Bu, ASC’nin sürekli çabalarının bir parçası ve ASC sertifikalı ve etiketli karides ürünlerinin tedarik zinciri boyunca hareket ettikleri süreçte bütünlüğü ve güvenceyi artırmaya yönelik. Dijital olarak iletilen veriler, tedarik zinciri boyunca şeffaflık ve izlenebilirlik sağlamanın yanı sıra, diğer değerli ürün bilgilerini de son alıcıya iletmeyi mümkün kılar. Bu araç, tedarik zincirinin tüm aşamalarına, satın aldıkları ürünlerin kökeni konusunda daha iyi bir anlayış sağlar. Ayrıca, bu aracın müşterilerimize nasıl ek değer sunabileceğini de ileride keşfedeceğiz,” diyor.

Verilerin dijital olarak yakalanması

Mahsülün bilimsel adı, stok büyüklüğü ve hacmi, anaç kaynağı, üretim yöntemi, ülke ve çiftlik konumu, hareket ve taşıma belgeleri, yem bileşenlerinin kaynağı ve sertifikasyon durumu, işleme tipi, dondurma tarihi ve satış belgeleri gibi ilgili KDE’ler dijital olarak toplanır. Bu veriler, izlenebilirliği destekler ve nihayetinde bütünlüğü ve program güvencesini güçlendirir.

Yumurtlama istasyonu adının ve stoklama verilerinin dahil edilmesi, izleme ve doğrulama önlemlerinin hasattan önce başlamasını sağlar, bu da ASC’nin diğer bazı programlardan farklılaştığı nokta.

Proje kapsamlı bir veritabanının oluşturulmasına yol açtı ve tutulan öğelerin listesi proje ilerledikçe gelişecek.

İngiltere perakendecisi Sainsbury’s ve tedarikçilerinden Lyons Seafoods Ltd, bu ilk aşamada KDE projesinin öne çıkanları. Tedarik zinciri boyunca değerli geri bildirimler sağlamak için ASC ile yakın işbirliği içinde çalıştılar. 

Sainsbury’s olarak, tedarikçilerimizle birlikte ASC’nin KDE projesini test etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu, sorumlu kaynak kullanımı politikamızın temeli olarak yerleştirdiğimiz en güncel ve en sağlam izlenebilirlik sistemlerine sahip olmamızı sağlayarak deniz ürünleri tedarik zincirlerimizi dijitalleştirmemize yardımcı oluyor. Bu, deniz ürünlerine güven oluşturmamıza, müşterilerimizin yüzde 100 sorumlu balık beklentilerini karşılamamıza ve daha iyi bir gelecek için planlarımızla tam olarak uyum sağlamamıza yardımcı oluyor: sizi daha iyi kılmak, gezegen için daha iyi olmak ve herkes için daha iyi olmak, diyor Sainsbury’nin Akuakültür ve Balıkçılık Başkanı Dave Parker.

Labeyrie Fine Foods / Lyons Sürdürülebilirlik Başkanı Estelle Brennan ise Lyons Seafoods olarak, ürünlerimizi ASC standardına uygun şekilde sertifikalandırmaktan gurur duyuyoruz ve bunun küresel olarak en katı su ürünleri yetiştiriciliği sürdürülebilirlik sertifikasyonu olduğunu biliyoruz. Bu, müşterilerimize sorumlu kaynaklardan elde edilen yetiştirilmiş karidesleri tedarik ettiğimiz konusunda bize güven veriyor. İzlenebilirlik ve şeffaflık taahhüdümüzün bir parçası olarak, KDE şampiyonu olarak ASC ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Tedarik zinciriyle çalışarak ASC’nin öncü dijital izlenebilirlik platformunu benimsedik ve bu platform, çiftlikten perakendeciye kadar olan tedarik zincirinin aşağı yönlü görünürlüğünü sağlıyor diyor.

Son olarak ASC Teknik Operasyonlar Üst Düzey Direktörü Ally Dingwall Zincirin her adımında ortaklar, bu projenin başarısı için hayati öneme sahiptir ve onlarla yakın işbirliği içinde destekleyici bir rolde çalışıyoruz. İşleyiciler ve perakendecilerden gelen olumlu geri bildirimler çok cesaretlendirici ve bize tedarik zincirine güven kazandırmak ve müşterilere karides ürünlerinin bütünlüğü konusunda şeffaf güvence sağlamada rolümüzü doğruluyor diye açıklıyor.

ASC’nin KDE projesinin karides endüstrisinde dijital izlenebilirliğin öncülüğünü yapacağı kesin. Teknolojinin gücünden faydalanan her sektör gibi su ürünleri yetiştiriciliği de teknolojiden faydalanarak ürettiği mahsüllerin masaya gelene kadarki süreçleri hakkındaki şeffaflığını artırarak mahsüller hakkında daha yüksek güvenilirlik sağlamayı amaçlıyor.  

Bu yenilikçi yaklaşım, su ürünleri yetiştiriciliği sektörü için önemli bir ilk ve ASC’nin sertifikalı ve etiketli karides ürünlerinin hareket ettikleri süreçte bütünlük ve güvence sağlama konusundaki taahhüdü ile bütünüyle örtüşüyor.

Program Güvencesi ve Bütünlüğünde Sürekli İyileştirme

KDE projesinin ilk odak noktası Vietnam’daki karides üretimi. Şu ana kadar, ASC etiketini ürünlerine koyan Vietnam ve Hindistan’daki çoğu şirket projeye katılmış ve Bangladeş’te de uygulamaya başlanmıştır. Bu ürünler dünya çapında ihraç edilmekte olup, en büyük alıcılar Hollanda, Fransa, İsviçre ve Almanya. Ürünler aynı zamanda diğer birçok Avrupa ülkesine ve Kanada, Singapur, ABD, Japonya, Avustralya ve Hong Kong gibi uzak ülkelere de satılmaktadır.

Proje, izlenebilirlik ve bütünlüğü güçlendiren diğer girişimlerle uyumlu bir şekilde ilerliyor ve ASC, çiftlik yönetimi yazılımları gibi araçlarla denemeler yaparak projeyi üçüncü parti araçlarla genişletmeyi  planlıyor. Su ürünleri sektörünü geliştirmeye yönelik olarak geliştiriken diğer araçlarla birlikte uyumlu çalışabilirlik, projenin başarısı ve yaygınlaşması için oldukça önemli. ASC, protokoller üzerinde ortaklar ve STK’larla çalışarak, farklı yazılım sağlayıcıları ve ASC platformları arasında veri alışverişini kolaylaştıran uyumlu sistemler elde etmeyi hedefliyor.

Sertifikalı karides ürünleri için tam izlenebilirliği sağlamak sadece bu yolculuğun başlangıcı ve projenin başka türler ve coğrafi konumlar için ilerleyen adımları da değerlendirilmekte.