Sektörümüzün, pazarlama, üretim planlaması, tüketimin artırılması ile yem ve diğer üretim girdileri, desteklemeler, örgütlenme gibi konularda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülüp tartışıldığı, “III. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ” 25-26 Şubat 2015 tarihlerinde, kamu ve özel ilgili tüm kurum ve kuruluş yetkili ve temsilcileri ile il üretici birlikleri ve üreticilerin katılımı ile Antalya / Miracle Resort Hotel’ de yapıldı.

Çalıştayın ilk günü sabah oturumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını ardından, açılış ve protokol konuşmalarına geçildi. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkanı Sn. Faruk COŞKUN bir konuşma yaparak, sektörün mevcut durumu, sorunları ve muhtemel çözüm önerileri konusunda bilgiler vererek, katılım için tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

İkinci konuşmayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya İl Müdürü Sn. Ahmet DALLI yaptı. İl Müdürümüz, su ürünleri yetiştiriciliğinin önemi ve ülke ekonomisine olan katkısı ve öneminden bahsederek, bu katkıda, Antalya ili ve civarındaki su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin ve tesislerin de önemli payı olduğunu söyleyerek, Çalıştayın Antalya’ da yapılmasından ve bizleri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Son olarak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sn. Dr. Durali KOÇAK bir konuşma yaptı. Sayın Genel Müdürümüz , bu yıl üçüncüsü yapılan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayının sektör için öneminden bahsederek, kamu ve özel ilgili tüm kurum ve kuruluş yetkili ve temsilcileri ile il üretici birlikleri Başkan ve üyeleri ve üreticilerin iştirakiyle yapılan bu toplantının, sektörün mevcut durumu, sorunları ve muhtemel çözüm önerilerinin karşılıklı görüşülüp tartışılması açısından çok faydalı olacağını belirtti. Sonuçları ve getirilen öneriler nedeniyle, Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne hayırlı ve yararlı olmasını diledi.

İlk gün öğleden sonra ve ikinci gün sabahki oturumlarda, kamu ve özel ilgili kuruluşların sunumları yapıldı.
( sunumlara ekteki linkten ulaşılabilir)

Çalıştayın ikinci günü öğleden sonraki oturumda ise ‘Su Ürünlerinin Geleceği’ konulu bir panel düzenlendi. Kamu ve özel sektör temsilcileri ile üniversite öğretim üyesi panelistlerin, konu ile ilgili açıklamaları ve önerilerini ve sunmalarının ardından , tüm katılımcıların soru ve görüşlerine açık şekilde panel tamamlandı. Sonuçları ve önerileri itibariyle su ürünleri yetiştiriciliği genel anlamda ele alınarak sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

SUNUMLAR