SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Birlik Temsilcileri;

Merkez Birliğimiz 18 Üyesi ile birlikte sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi için gerekli tüm faaliyetlere destek olarak birlik ve beraberlik içinde bir yıl daha geçirmiş olup, geçen bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz veya katkı ve katılım sağladığımız faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

 • Polonya Alabalık Üreticileri Derneğinin (PTBA) ev sahipliğinde, 27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde, Polonya/Varşova’da gerçekleştirilen Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonunun (FEAP) 2016 Yılı Genel Kurul Toplantısına aktif katılım sağlanmıştır.
 • İslam Kalkınma Bankası kanalıyla, 30 Mayıs – 4 Haziran 2016 tarihlerinde Ülkemizi gelecek olan 25 kişilik Körfez Ülkeleri Heyetinin Muğla ve İzmir illerinde yapacağı işletme ziyaretlerine, fuar ziyaretlerine ve düzenlenen çalıştayın organizasyonu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
 • 02 – 04 Haziran 2016 tarihlerinde, İzmir Gaziemir’de yeni açılan Fuar alanında düzenlenen 8. Future Fish Eurasia Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarına katılım sağlanmış olup, stand açılmıştır.
 • IV Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştay ile ilgili olarak hazırlanan Değerlendirme Raporu bastırılmış ve dağıtımı sağlanmıştır.
 • Avrupa Birliği tarafından,14-15 Haziran 2016 tarihlerinde, Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen Karadeniz’de Mavi Ekonomi Konferansına katılım sağlanmıştır.
 • 18 Temmuz 2016 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen AB destekli “Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında, Proje Ekibi Merkez Birliğimizi ziyaret etmiş olup, kendilerine Ülkemizde deniz balıkları yetiştiriciliği ile ilgili yapılan planlamalar ve uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.
 • 28 Temmuz 2016 tarihinde, Yönetim Kurulu üyelerince, yeni atanan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürüne “Hayırlı Olsun” ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 • Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, 9-10 Ağustos 2016 tarihlerinde, İzmir İl Müdürlüğünde düzenlenen “ Çift Kabuklu Yumuşakça Projesi” toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Biomar ve Sagun ortaklığı ile Aydın, Söke’de kurulan Yem Fabrikasının 25 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen açılış törenine katılım sağlanmıştır.
 • Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde 31 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen “ Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesinin Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi” toplantısına katılınmıştır.
 • 23-26 Eylül 2016 tarihlerinde, ABD Soya İhracatcıları Konseyi (USSEC) ile Amerika Soya Derneği (ASA) tarafından Ürdün’ünün Ishtar şehrinde düzenlenen “Orta Doğu 2.nci Bölgesel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırım Konferansı”na katılınarak, Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusunda kaydedilen gelişmelerle ilgili sunum yapılmıştır.
 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), Akdeniz ve Karadeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından Karadeniz Ekonomik İşbirliği Komisyonu (BSEC), Avrupa Balıkçılık Organizasyonu (EUROFISH), Akdeniz ve Karadeniz Memelilerini Koruma Organizasyonu (ACCOBAMS) desteğiyle, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde, Romaya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen “Karadeniz’de Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Konusunda İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Yüksek Seviyeli Konferansa katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsünün ev sahipliğinde, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde, Antalya’da düzenlenen FABA 2016 Uluslararası Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 7-11 Kasım 2016 tarihlerinde, Antalya/Kemer’de düzenlenen “Türkiye Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi” dahilinde düzenlenen Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin Temel Kavramları ve İşleyişi Eğitimine katılım sağlanmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TUBİTAK tarafından 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) Projesi Kapanış Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.
 • Avrupa Balıkçılık Organizasyonu (EUROFISH) tarafından yayınlanan Eurofish Magazine Dergisi Editörü Behnan THOMAS, 8 Aralık 2016 tarihinde, Ülkemizin tanıtımına yönelik Türkiye sayısı için mülakatta bulunmak üzere Merkez Birliğimizi ziyaret etmiş olup, kendisine sektörümüzle ilgili bilgi verilmiştir.
 • İslam İşbirliği Teşkilatı, İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve TOBB-Ankara Ticaret Borsasının paydaş olarak katılımlarıyla yürütülen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler / Aile Çiftçileri ve Kooperatifler Arasında Veri Tabanı, Bilgi Ağı ve Web Sayfasının Kurulması” projesi kapsamında kurulan www.icpcem.com “İslam Ülkeleri Ortak Pazarı ve Borsası-ICPCEM” isimli “İşbirliği ve E-Ticaret Portalı”nın tanıtımı ve geliştirilmesine yönelik olarak 19-21 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da 26 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.
 • Çevre Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi” kapsamında, 21-23 Aralık 2016 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenmiş olan “I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu”na katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.12.2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Balık Çiftliklerinde Aşılama ve Boylama Alanları ile Lojistik Kıyı Yapıları” ile ilgili toplantıya katılınmıştır.
 • Üretici Birliklerinin güçlendirilmesi daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması konusunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde düzenlenen Birlik Başkanlarının katıldığı toplantıya katılım sağlanarak görüşler dile getirilmiştir.
 • TMMOB ZMO ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen ‘’Türkiye’de Tarım Öğreniminin 171. Yıl Dönümü’’ kapsamında 10-11 Ocak 2017 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenmiş olan ‘’Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durum ve Gelecek Sempozyumu’’ na katılım sağlanmıştır.
 • Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23-27 Ocak 2017 tarihlerinde İzmir de düzenlediği Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) kapsamında Türkiye’nin Yasal ve Kurumsal Çerçevesinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.
 • Su ürünleri ihracatını değerlendirmek, üyelerin görüş ve önerilerini paylaşmak, bahsi geçen sektörlere yönelik güncel konular hakkında üyeleri bilgilendirmek amacıyla 11 Şubat 2017 tarihinde İzmir de düzenlenen Su Ürünleri Sektör Değerlendirmesi toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • 16 Şubat 2017 tarihinde Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin karşılaştığı ve çözüm bekleyen hususları içeren konularla ilgili Su Ürünleri Birlik Yönetimi, Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK ile görüşmüşlerdir.
 • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 20-24 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya su ürünleri projelerinin görüşülmesi amacıyla düzenlenen ‘’ Su Ürünleri Araştırmaları’’ Program Değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • 650 kişinin katılımıyla 24-26 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya da 5. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı yapılmıştır. Ülke genelinde tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayımızda sektörümüzle ilgili planlama, üretim, yem, pazarlama ve tüketim vb. konularda kaydedilen gelişmeler paylaşılmış, yaşanan sorunlar tartışılmış ve tavsiye amaçlı çözüm önerileri ortaya konmuştur.
 • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mart 2017 tarihinde yem sektörünün, alanda yaşadığı sorunlara çözüm sunabilmek üzere düzenlenen ‘Yem Mevzuatının Değerlendirilmesi’ toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Mart ayı içinde FEAP’a aidat olarak 32.665 Euro ödeme yapılmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Tarım Kalkınma Ortaklığı temasıyla düzenlenen; 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya da düzenlenen ‘Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1.Toplantısı ve Tarım İş Forumu’ toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 03 Mayıs 2017 tarihinde Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK’İN katılımıyla düzenlenen ‘Gıda Ve Tarımsal Ar-Ge & İnovasyonda Kamu Özel Sektör Buluşması’ toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen ‘Su Ürünleri Sektör Değerlendirme’ toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs 2017 tarihinde Ankara da düzenlenen ‘ Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Sürecinde İyileştirme ve Değer Kapasitesinin Arttırılması’ konulu Açılış Törenine katılım sağlanmıştır.
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tarafından 16 Mayıs 2017tarihinde düzenlenen ‘Yetiştiricilik Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen  ‘Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geleceği’ konulu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 2.Tarım Bakanları Toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde Beymelek Biriminde yapılan Enstitüler arası Bölgesel Grup Toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in katılımıyla Antalya da 19 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen ’10.Yılımızda Kırsal Kalkınma Buluşması’ etkinliğine katılım sağlanmıştır.
 • Avrupa Yetiştiricilik Federasyonu (FEAP) tarafından İtalya’da 19 ve 20 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen 2016 yılı Genel Kurul çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce 22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Muğla/Bodrum’da düzenlenen “DSÇD Kapsamında Çevresel Hedefler ve İzleme/Raporlama Faaliyetleri” Çalıştayına katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2017 tarihinde Ankara da düzenlenen ‘Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Değer Zinciri Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde AB Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen ‘Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen ‘Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirmesine İlişkin Teknik Yardım Projesi’ (MarinTÜRK Projesi) V. Yönlendirme Komitesi Toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Yıl içerisinde yapılan IPARD ile ilgili toplantılara katılınmış, gerekli görüş ve öneriler iletilmiştir.
 • Su Ürünleri Müdehale Alımı konusunda Et-Süt Kurumu yetkilileriyle görüşme yapılmıştır. Ancak müdehale alımıyla ilgili olumlu bir gelişme sağlanamamıştır.
 • Balıkların aşılanması konusunda Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüyle yazışmalar yapılmıştır. Ancak ‘Veteriner Hekimler Yapar’ ifadesi değiştirilememiştir.
 • Orman Arazilerinin Kiralanması konusunda Yönetmelikle getirilen %80 kira indiriminden, orman köylülerinin yanı sıra, orman arazilerinde faaliyet gösteren ve yerel ekonomiye istihdam ve ekonomik girdi sağlayan şirketlerin de istifade etmelerinin sağlanması hususunda girişimlerde bulunulmuştur.
 • İl birliklerinden alınan görüşler doğrultusunda su ürünleri desteklemelerinin nasıl olması konusunda oluşturulan komite tarafından hazırlanan rapor Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
 • 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Konusunda Su Ürünleri Üretici Birliklerinin karşılaştığı sorunların çözümü, üretici birliklerinin hayatiyetini sürdürebilmesi ve gelişerek güçlü birer üretici örgütü olabilmesi için bazı hususların yasada yer almasının yararlı olacağı konusunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
 • KDV’nin indirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.
 • Yeterli sayıda üretici bulunan illerde üretici birliği kurulmasının sağlanması konusunda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.
 • Birliğimize tahsis edilen 5 ton Orkinos Kotası hibe karşılığında Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş. adına avcılık yapılan teknelere avlanma hakları devredilmiştir.
 • Kan Unu İthalatı ile ilgili yasaklar getirilmiştir. Yasaklar yanlış olduğundan dolayı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden düzeltilmesi istenmiş ve düzeltilmiştir.
 • Yıl içerisinde rutin olarak Yönetim Kurulu Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 • Merkez Birliğimizce yıl içinde sektörde kaydedilen gelişmeler, karşılaşılan sorunlar, geleceğe yönelik planlar, sektörümüzün imajının iyileştirilmesi, önceliklerimiz, mevzuatlar, ulusal ve uluslarası projeler, işbirliği imkanları, tanıtım vb. sektörümüz ve birliklerimizin sürdürülebilir gelişimini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar, üye birliklerimiz, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli olarak yazışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır.
 • 2016 yılı Mali İşlemleri Mali Müşavirce denetim raporu tanzim edilmiştir.
 • Merkez Birliğimiz öyle bir konuma gelmiştir ki; ister üyemiz olsun ister üyemiz olmasın Türkiye genelinde üreticiler ve balıkçılar tarafından aranan bir yer olmuştur. Şöyle ki; İnsanlar başına bir olay geldiğinde bize telefon ve maille ulaşarak, olayın çözüm adresi, yol göstericisi ve danışmanı olarak görmekte, fikir sormaktadırlar. Yani üreticiler sıkıştıklarında nereye başvuracaklarını öğrendiler.Bu da gösteriyor ki Merkez Birliği yaptığımız özverili çalışmalarımızın neticesinde tüm Türkiye de ön plana çıkan ve insanların çözüm bulabileceği bir kurum haline gelmiştir.
 • Bu Genel Kurulumuzda üyelerimizin görüş ve önerileri alınarak, yapılması istenen hususlar belirlenerek faaliyete geçirilecektir.
 • Bu çerçevede; tüm üyelerimizin sorumluklarını yerine getirmesi, dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan birliğimizin daha sağlıklı ve güçlü bir biçimde yürütülebilmesi için üyelerimizin katkıları büyük önem arz etmektedir.

 

Saygılarımızla arz ederiz.