Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA Kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt-Sektörü altında yürütülmekte olan faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetimi ve uygulanmasını sağlamak üzere sektör paydaşı ve yararlanıcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Sektörel İzleme Komitesi Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Similar Posts