Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA Kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt-Sektörü altında yürütülmekte olan faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetimi ve uygulanmasını sağlamak üzere sektör paydaşı ve yararlanıcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Sektörel İzleme Komitesi Toplantısına katılım sağlanmıştır.