TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2021 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 3205)

Tarım Sigortaları Havuzu 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205) 25 Kasım 2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-10.pdf

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.