17 eYLÜL 2020 tarihinde video konferans üzerinden gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündem maddeleri ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.