Gürün İç Su Ürünleri Birliğinin 2018-2019-2020 yılı Hesap Devrine ve Faaliyetlerimize ilişkin Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır.
Genel Kurul Tarihi: 21.06.2021
Genel Kurul Saati: 11,00
Genel Kurul Toplantı Yeri: Tarım İl Müdürlüğü Konferans Salonu
Çoğunluk Sağlanmadığı Takdirde Aynı Saat ve Yerde Toplanma Tarihi: 28.06.2021
Genel Kurulumuzda Görüşülecek Gündem Maddeleri Aşağıda Sıralanmıştır. İlan İle Duyurulur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Şeyh Hamit AKDERE

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2-Divanı Oluşturulması ve Saygı Duruşu
3- 2018-2019 ve 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması ve ayrı ayrı İbrası
4- 2018-2019 ve 2020 Yılı Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve ayrı ayrı İbrası
5- 2018-2019 ve 2020 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının Okunması ve ayrı ayrı Oylanması
6- 2021 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Oylanması
7- 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’nun 18. maddesine göre, üretici birliklerinin ve merkez birliklerinin mali denetimlerinin, genel kurul toplantısı öncesi yeminli mali müşavirlere veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılması ve denetim sonuçlarının genel kurul öncesi üyelere dağıtılmış ve görüşülmesinden sonra oylamaya sunulması
8- İhtiyaç duyulan konularda çalıştırılmak amacıyla personel almak ücretini takdir etmek ve ödemek için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9- Birliğin ayakta durabilmesi için desteklerden kesinti yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi
10- Desteklenen ürünlerin teşvik primlerinin hak edişlerinin tanzimi, bankadan alınıp ilgililere dağıtımı ve desteklerden kesinti yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi
11- Yönetim kurulu Başkanının maaş ve Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzur ücretleri İle yollukların görüşülmesi
12- Giriş aidatı ve yıllık aidatların miktarı ve ödeme şeklinin belirlenmesi
13- Birlik adına iktisadi işletme kurulması, ticari işlemlerin iktisadi işletme üzerinden yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
14- Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine üyelik ve temsilci seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
15- Yönetim Kurulu ve Denetin Kurulu, Üyeliklerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi
16- Dilek ve Temenniler
17- Kapanış