Merkez Birliğimizin Yönetim Kurulu Toplantısı 30 Temmuz 2015 Perşembe günü, Mustafa Kemal Mahallesi 2127 Sokak 34/5 Ankara adresinde bulunan kuruluşumuz hizmet binasında saat : 11.00 de gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Faruk COŞKUN, Başkan Yardımcısı İhsan BOZAN, Üyeler Osman PARLAK, Ahmet SERMED, M. Taner CİĞER ve Alim CAN iştirak etmişlerdir.
Toplantı gündeminde yer alan konular görüşülmüştür. Alınan kararlar 8 madde olarak Karar Defterine yazılarak imzalanmıştır.
Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 16 Ekim 2015 tarihinde Kahramanmaraş’ da yapılması uygun bulunmuştur.