Entegre su ürünleri yetiştiriciliği son dönemde üzerinde oldukça fazla kafa yorulan ve farklı türlerin bir arada yetiştiriciliğini kapsaması bakımından oldukça verimli, çevreci ve gelecekte hayatımızda daha fazla yer tutacak bir üretim modeli. Kuzey Amerika’da Birleşik Devletler’de ve Kanada’da bu model üzerine bazı düzenleme girişimleri halihazırda yapılmış olsa da, dünyanın geri kalanında alınması gereken çok yol var.

Kıta Avrupası tarafına baktığımızda ise özellikle somonda, kuzey ülkelerindeki girişimler genellikle hem üretim modelleri hem de üretimi daha verimli bir hale getirmek üzerine odaklanıyor. Yetiştiricilikten daha fazla verim almanın yollarından birisi teknoloji desteğini sırtlamakken bir diğer başlığa entegre yetiştiricilik kolaylıkla yerleşebilir.

Somon, Norveç için oldukça önemli bir sektör ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş balıkların doğadaki stokların üzerindeki yükü önemli ölçüde aldığı da dikkate değer bir bilgi. Bununla birlikte kafes yetiştiriciliğinin belirli alanlarda yoğunlaşmış olma hali, ister istemez bölgelerin çevre ile olan etkileşimlerinde bazı olumsuzluklara neden oluyor. Norveç’te faaliyete geçecek olan yeni bir balık çiftliği, ülkenin en gözde balıklarından birisiyle birlikte yosun da yetiştirerek kafeslerden kaynaklı olumsuzlukların önüne geçmeye çalışacak.

Deneysel nitelikli su ürünleri işletmesi, Norveç'in Norland ilçesindeki Steigen belediyesinde ve  Norveçli şirketler Folla Alger ve Cermaq projede somonla ilgili kısımdan sorumlu iken SINTEF Ocean ise yosun kısmından sorumlu.

Tesis, kıyıya yakın bir yerde demirlemiş 24 kafesten oluşuyor. Bu kafesler dörderli gruplar halinde birleştirilmiş halde ve bu altı grup sırayla düz bir hat halinde birbirine bağlı ve karşıdan bakıldığında bir dikdörtgen şeklinde görünüyor. Dikdörtgenin her iki ucundaki iki grupta somon balığı stoklanmışken ortadaki dört grupta yosun var.

Bu tesis fikrindeki temel amaç, somonlardan kaynaklanan dışkılardaki çözünebilir içeriklerin ve kafeslerde yenmeyen yemlerin çoğunun tesiste stoklanmış olan yosunlar tarafından besin olarak alınması ve deniz yosunlarının büyümesini desteklemesi. Bu durum, yosunların büyümek için yeteri kadar besin bulamadığı dönemlerde onları beslemeyi desteklemek için oldukça önemli bir kaynak.

Bu yöntemle yetiştirilip büyütülmüş su yosonlarının öncelikli olarak, bitkisel beslenme alışkanlığına sahip olan karasal hayvanların beslenmesinde yem katkı maddesi olarak kullanılması hedeflenirken en nihayetinde, buradan çıkan yosunların yine somon yemlerine girmesi bekleniyor. 6 yıl sürmesi beklenen projede, ilk yıl 1500 ton somon balığının ve 900 ton deniz yosununun yetiştirilmesi bekleniyor ve ikinci yıldaki hedefler ise bu sayıların iki katı.

Kaynak: sintef.no