22 Şubat 2012 tarihli 28212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2781 sayılı kararname çerçevesinde, Su Ürünleri Yetiştiriciliğine % 50 indirimli yatırım ve % 25 indirimli işletme kredisi kullandırılacaktır.Bilindiği üzere 2011 yılında hem yatırım hem işletme kredisi % 50 indirimli idi.Geçen yıl 1,5 milyon TL olan üst limit ise 3 milyon TL’ye çıkarılmıştır.