Balık satışlarımızdaki KDV oranının tamamen %1 olması için Merkez Birliği olarak yaptığımız çalışmalar nihayete ermiş ve 13 Şubat 2022 tarihli Resmi gazete yayımlanarak KDV oranı %1 indirilmiştir. Bu süreçte KDV oranının tamamen %1 e inmesi için Vergi Konseyi Genel Sekreterliği, Hazine ve Maliye Bakan Yardımıcısı ve Hazine ve Maliye Bakanımızın danışmanları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 01.02.2022 tarihinde Gelir İdaresi tarafından yapılan KDV sadeleştirme çalışmasının içine Balık satışlarındaki KDV oranının düzenlenmeside alınmıştır. Bu durum Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Bakan beye bildirilmiş olup, aynı gün Bakan Beyin özel kalemi tarafından KDV çalışmasının içine alındığımıza dair yazıyı sizlerle paylaşmıştık. Kendilerine bir kez daha teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Faruk COŞKUN – SUYMERBİR Yönetim Kurulu Başkanı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220213-8.pdf