Su ürünlerinde gıda güvenliği

“SU ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ

Kamuran PATRONA Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği.”— Sunum transkripti:

SU ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ Kamuran PATRONA Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği

Balık Güvenliği Ülkeler, insan yaşamı ve sağlığı için yüksek düzeyde bir koruma güvencesi sağlamak zorundadırlar. Bu yaklaşım çerçevesinde güvenli ve sağlıklı gıdaların vatandaşların refahına, sosyal ve ekonomik çıkarlarına katkıda bulunması hedeflenmektedir. Gıda güvenliği üreticinin tüketiciye verdiği sözdür. Tüketicilerin hakları çerçevesinde insanların, tüketilen gıdaların üretimden sofraya kadar, her aşamada güvenilir olduğu beklentisi sağlanmalıdır. Bu ilkeler çok çabuk bozulma özelliği gösteren balık ve diğer su ürünleri içinde geçerlidir. Bu nedenle, diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi «Sudan Sofraya Balık Güvenliği» günümüzde üzerinde durulan ve sloganlaşan bir kavramdır. Sudan Sofraya

TEMEL GİRDİ- SU BOZULMA Fiziksel Kimyasal Biyolojik Özellikler TEHDİTLER -Evsel, Endüstriyel ve Tarımsal Atıklar -Küresel ısınma ve İklim değişikliği -Diğer paydaşlar tarafından kullanım

Balıklar İçin Su Kalitesi – Öncelikli ilke, balık yaşamanın korunması ve desteklenmesidir; Bu anlamda – Besin zincirinin varlığı (Fito ve zooplakton) – Su sıcaklığı -Çözülmüş oksijen, – PH – Nitrat, Nitrit, Fosfatlar, – Fenol bileşenleri – Mineral maddeler – Petrol türevleri – Radyoaktif maddeler – Pestisidler v.b hususlar, balık yaşamı ve sağlığı için önemlidir. –

AV ÜRÜNLERİNDE SAĞLIK VE KALİTE RİSKLERİ – Su Kalitesi – Avlanma Yöntemleri ve avlanma bölgeleri – Balık türleri, cinsiyet, büyüklük, – Parazitlerin varlığı, – Biyolojik etkiler -Ağır metaller, -Biyolojik Toksinler (alg v.b.) – Balıkçı gemisinin hijyen koşulları, – Soğuk muhafaza ve uygun taşıma imkanları – Satış noktalarının teknik alt yapıları ve hijyen koşulları -Avcıların eğitim ve bilinç düzeyleri

BALIK ÇİFTLİKLERİNDE ÜRETİM Yavru Üretimi (KULUÇKAHANE) Karadaki tesislerde Yavruların denizlerde Ağ Kafeslere, Karada havuzlara nakli Kafes sistemlerinde ve Havuzlarda büyütme (6-24 ay) Balık Hasadı İşleme ve değerlendirme Satış İç tüketim İhracat

ÇİFTLİK ÜRÜNLERİNDEKİ RİSKLER -Su kalitesi, -Yetiştirme Bölgeleri ve Üretim Teknikleri, -Yem Kalitesi ve Güvenliği – Anaç ve yavru sağlığı – Katkı ve kalıntılar – Biyolojik maddeler ve ilaçlar – Çift kabuklu yumuşakcalarda toksin riskleri – Alt yapı ve ekipman hijyeni – Risk belirleme ve yönetim yetersizliği – Yabancı türler – Genetik modifiye organizmalar – İşçi sağlığı

BALIKLARDA BOZULMA Mikrobiyal Bozulma Enzimatik Bozulma Kimyasal Bozulma Bu bozulmalar sonucu -Kötü tat ve koku -Mukus oluşumu -Renk bozulması -Et kalitesinin düşmesi – Büyük pigmentli bakteri ve küf gibi görülebilir duyusal göstergeler oluşur.

Bozulmanın Hızı -Balığın Çeşidi ; yassı balıklar, yuvarlak balıklara göre daha çabuk bozulur -Balığın yakalandığı ve hasadı sırasındaki durumu; Yakalanmamak için mücadele eden balıklarda glikojen kaybından dolayı,PH düşüşü sonrası bozulmaya karşı duyarlı hale gelinir. Bakteriyel Bulaşmanın Düzeyi; Su kalitesi, avlanma ve yetiştirme araç ve gereçleri, personelden kaynaklanan kontaminasyon, balık bağırsağının doluluğu bozulmayı hızlandırır. -Sıcaklık düzeyi; balık vücut ısı ile ortam sıcaklığının yüksek oluşu bozulmayı mutlak etkiler.

KORUNMA YÖNTEMLERİ KONTAMİNASYONUN ÖNLENMESİ * Temiz alanlarda avlanma ve yetiştirme * Hijyen ve sanitasyonun sağlanması MİKRO ORGANİZMALARIN UZAKLAŞTIRILMASI * Temiz ve bol su ile ürünün yıkanması * Ezilmiş ve parçalanmış ürünlerin ayıklanması ve uzaklaştırılması

KORUNMA YÖNTEMLERİ MİKROBİYAL GELİŞİMİN ENGELLENMESİ * Düşük sıcaklıkta muhafaza * Suyun bünyeden uzaklaştırılması (Tuzlama kurutma vb.) MİKROORGANİZMALARIN ÖLDÜRÜLMESİ * Isıl işlemler * Radyasyon uygulamaları * Ultroviyole ışınların kullanımı

KORUNMA YÖNTEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ, YÖNETİMİ * HACCP * Kalite Kontrol Yöntemleri * Çevresel Yönetim Sistemleri EĞİTİM VE BİLİNÇLENME * Üretim-tüketim aşamasında eğitim * Tüketici Bilinci *ŞEFFAFLIK * Bilgilendirme * Geri izleme

AKTÖRLER

ÖNERİLER * Su ürünleri sektöründe, gıda güvenliğini içeren yasaların, sağlık tehlikesini azaltma anlamında, risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve iletişimi konusunda uygulanması ve uygulama tedbirlerinin alınması gerekmektedir. * Gıda güvenliğinin sürekli izlenmesi, izleme programlarının geliştirilmesi, kayıtlar, sertifikalandırma, markalaşma sağlanmalıdır. VERİ

ÖNERİLER * Kaliteli ve sağlıklı ölçüm koşullarını sağlayacak laboratuvar imkanları yaygınlaştırılmalıdır. *Tüketici ve çevre duyarlılığı dikkate alınarak, Tüketici bilgilendirilmeli, bilgiye kolay ve anlaşılır erişim ve saydamlık sağlanmalıdır.

ÖNERİLER Av ve karaya çıkış noktalarındaki veri toplama sistemleri ülke bazında yaygınlaştırılmalı ve üretim- tüketim aşamasındaki kayıt yetersizlikleri giderilmelidir. Balıkhaneler ve balık satış yerleri disipline edilmeli, alt yapı ve hijyen koşulları açısından yeterli hale getirilmelidir.

Öneriler Balıkçı ve üretici eğitimine ağırlık verilmeli, gıda güvenliği bilinci oluşturulmalıdır. Tüketicinin yanı sıra ticari taraflarında haklarını gözetecek adil ve ahlaki bir ticaretin oluşması sağlanmalıdır. *Ceza ve yaptırımların yanında özendirici ve teşvik edici tedbirlerde alınmalıdır

GÜVENLİ GIDA

TEŞEKKÜR EDERİM

11 SU-ÜRÜNLERİNDE-GIDA-GÜVENLİĞİ