Annual reports

2020 - 2021 Faaliyet raporu

Dökümanı indirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

2019 - 2020 Faaliyet raporu

Dökümanı indirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

2018 - 2019 Faaliyet raporu

Dökümanı indirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

2017 - 2018 Faaliyet raporu

Dökümanı indirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Sayın Birlik Temsilcileri;

Merkez Birliğimiz 18 Üyesi ile birlikte sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi için gerekli tüm faaliyetlere destek olarak birlik ve beraberlik içinde bir yıl daha geçirmiş olup, geçen bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz veya katkı ve katılım sağladığımız faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

• Polonya Alabalık Üreticileri Derneğinin (PTBA) ev sahipliğinde, 27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde, Polonya/Varşova’da gerçekleştirilen Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonunun (FEAP) 2016 Yılı Genel Kurul Toplantısına aktif katılım sağlanmıştır.

• İslam Kalkınma Bankası kanalıyla, 30 Mayıs – 4 Haziran 2016 tarihlerinde Ülkemizi gelecek olan 25 kişilik Körfez Ülkeleri Heyetinin Muğla ve İzmir illerinde yapacağı işletme ziyaretlerine, fuar ziyaretlerine ve düzenlenen çalıştayın organizasyonu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

• 02 – 04 Haziran 2016 tarihlerinde, İzmir Gaziemir’de yeni açılan Fuar alanında düzenlenen 8. Future Fish Eurasia Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarına katılım sağlanmış olup, stand açılmıştır.

• IV Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştay ile ilgili olarak hazırlanan Değerlendirme Raporu bastırılmış ve dağıtımı sağlanmıştır.

• Avrupa Birliği tarafından,14-15 Haziran 2016 tarihlerinde, Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen Karadeniz’de Mavi Ekonomi Konferansına katılım sağlanmıştır.

• 18 Temmuz 2016 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen AB destekli “Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında, Proje Ekibi Merkez Birliğimizi ziyaret etmiş olup, kendilerine Ülkemizde deniz balıkları yetiştiriciliği ile ilgili yapılan planlamalar ve uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.

• 28 Temmuz 2016 tarihinde, Yönetim Kurulu üyelerince, yeni atanan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürüne “Hayırlı Olsun” ziyareti gerçekleştirilmiştir.

• Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, 9-10 Ağustos 2016 tarihlerinde, İzmir İl Müdürlüğünde düzenlenen “ Çift Kabuklu Yumuşakça Projesi” toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Biomar ve Sagun ortaklığı ile Aydın, Söke’de kurulan Yem Fabrikasının 25 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen açılış törenine katılım sağlanmıştır.

• Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde 31 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen “ Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesinin Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi” toplantısına katılınmıştır.

• 23-26 Eylül 2016 tarihlerinde, ABD Soya İhracatcıları Konseyi (USSEC) ile Amerika Soya Derneği (ASA) tarafından Ürdün’ünün Ishtar şehrinde düzenlenen “Orta Doğu 2.nci Bölgesel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırım Konferansı”na katılınarak, Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusunda kaydedilen gelişmelerle ilgili sunum yapılmıştır.

• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), Akdeniz ve Karadeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından Karadeniz Ekonomik İşbirliği Komisyonu (BSEC), Avrupa Balıkçılık Organizasyonu (EUROFISH), Akdeniz ve Karadeniz Memelilerini Koruma Organizasyonu (ACCOBAMS) desteğiyle, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde, Romaya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen “Karadeniz’de Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Konusunda İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Yüksek Seviyeli Konferansa katılım sağlanmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsünün ev sahipliğinde, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde, Antalya’da düzenlenen FABA 2016 Uluslararası Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 7-11 Kasım 2016 tarihlerinde, Antalya/Kemer’de düzenlenen “Türkiye Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi” dahilinde düzenlenen Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin Temel Kavramları ve İşleyişi Eğitimine katılım sağlanmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TUBİTAK tarafından 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) Projesi Kapanış Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.

• Avrupa Balıkçılık Organizasyonu (EUROFISH) tarafından yayınlanan Eurofish Magazine Dergisi Editörü Behnan THOMAS, 8 Aralık 2016 tarihinde, Ülkemizin tanıtımına yönelik Türkiye sayısı için mülakatta bulunmak üzere Merkez Birliğimizi ziyaret etmiş olup, kendisine sektörümüzle ilgili bilgi verilmiştir.

• İslam İşbirliği Teşkilatı, İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve TOBB-Ankara Ticaret Borsasının paydaş olarak katılımlarıyla yürütülen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler / Aile Çiftçileri ve Kooperatifler Arasında Veri Tabanı, Bilgi Ağı ve Web Sayfasının Kurulması” projesi kapsamında kurulan www.icpcem.com “İslam Ülkeleri Ortak Pazarı ve Borsası-ICPCEM” isimli “İşbirliği ve E-Ticaret Portalı”nın tanıtımı ve geliştirilmesine yönelik olarak 19-21 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da 26 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

• Çevre Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi” kapsamında, 21-23 Aralık 2016 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenmiş olan “I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu”na katılım sağlanmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.12.2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Balık Çiftliklerinde Aşılama ve Boylama Alanları ile Lojistik Kıyı Yapıları” ile ilgili toplantıya katılınmıştır.

• Üretici Birliklerinin güçlendirilmesi daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması konusunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde düzenlenen Birlik Başkanlarının katıldığı toplantıya katılım sağlanarak görüşler dile getirilmiştir.

• TMMOB ZMO ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen ‘’Türkiye’de Tarım Öğreniminin 171. Yıl Dönümü’’ kapsamında 10-11 Ocak 2017 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenmiş olan ‘’Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durum ve Gelecek Sempozyumu’’ na katılım sağlanmıştır.

• Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23-27 Ocak 2017 tarihlerinde İzmir de düzenlediği Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) kapsamında Türkiye’nin Yasal ve Kurumsal Çerçevesinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.

• Su ürünleri ihracatını değerlendirmek, üyelerin görüş ve önerilerini paylaşmak, bahsi geçen sektörlere yönelik güncel konular hakkında üyeleri bilgilendirmek amacıyla 11 Şubat 2017 tarihinde İzmir de düzenlenen Su Ürünleri Sektör Değerlendirmesi toplantısına katılım sağlanmıştır.

• 16 Şubat 2017 tarihinde Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin karşılaştığı ve çözüm bekleyen hususları içeren konularla ilgili Su Ürünleri Birlik Yönetimi, Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK ile görüşmüşlerdir.

• Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 20-24 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya su ürünleri projelerinin görüşülmesi amacıyla düzenlenen ‘’ Su Ürünleri Araştırmaları’’ Program Değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.

• 650 kişinin katılımıyla 24-26 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya da 5. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı yapılmıştır. Ülke genelinde tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayımızda sektörümüzle ilgili planlama, üretim, yem, pazarlama ve tüketim vb. konularda kaydedilen gelişmeler paylaşılmış, yaşanan sorunlar tartışılmış ve tavsiye amaçlı çözüm önerileri ortaya konmuştur.

• Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mart 2017 tarihinde yem sektörünün, alanda yaşadığı sorunlara çözüm sunabilmek üzere düzenlenen ‘Yem Mevzuatının Değerlendirilmesi’ toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Mart ayı içinde FEAP’a aidat olarak 32.665 Euro ödeme yapılmıştır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Tarım Kalkınma Ortaklığı temasıyla düzenlenen; 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya da düzenlenen ‘Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1.Toplantısı ve Tarım İş Forumu’ toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 03 Mayıs 2017 tarihinde Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK’İN katılımıyla düzenlenen ‘Gıda Ve Tarımsal Ar-Ge & İnovasyonda Kamu Özel Sektör Buluşması’ toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen ‘Su Ürünleri Sektör Değerlendirme’ toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs 2017 tarihinde Ankara da düzenlenen ‘ Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Sürecinde İyileştirme ve Değer Kapasitesinin Arttırılması’ konulu Açılış Törenine katılım sağlanmıştır.

• Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tarafından 16 Mayıs 2017tarihinde düzenlenen ‘Yetiştiricilik Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen  ‘Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geleceği’ konulu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 2.Tarım Bakanları Toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde Beymelek Biriminde yapılan Enstitüler arası Bölgesel Grup Toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in katılımıyla Antalya da 19 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen ’10.Yılımızda Kırsal Kalkınma Buluşması’ etkinliğine katılım sağlanmıştır.

• Avrupa Yetiştiricilik Federasyonu (FEAP) tarafından İtalya’da 19 ve 20 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen 2016 yılı Genel Kurul çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce 22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Muğla/Bodrum’da düzenlenen “DSÇD Kapsamında Çevresel Hedefler ve İzleme/Raporlama Faaliyetleri” Çalıştayına katılım sağlanmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2017 tarihinde Ankara da düzenlenen ‘Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Değer Zinciri Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde AB Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen ‘Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen ‘Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirmesine İlişkin Teknik Yardım Projesi’ (MarinTÜRK Projesi) V. Yönlendirme Komitesi Toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Yıl içerisinde yapılan IPARD ile ilgili toplantılara katılınmış, gerekli görüş ve öneriler iletilmiştir.

• Su Ürünleri Müdehale Alımı konusunda Et-Süt Kurumu yetkilileriyle görüşme yapılmıştır. Ancak müdehale alımıyla ilgili olumlu bir gelişme sağlanamamıştır.

• Balıkların aşılanması konusunda Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüyle yazışmalar yapılmıştır. Ancak ‘Veteriner Hekimler Yapar’ ifadesi değiştirilememiştir.

• Orman Arazilerinin Kiralanması konusunda Yönetmelikle getirilen %80 kira indiriminden, orman köylülerinin yanı sıra, orman arazilerinde faaliyet gösteren ve yerel ekonomiye istihdam ve ekonomik girdi sağlayan şirketlerin de istifade etmelerinin sağlanması hususunda girişimlerde bulunulmuştur.

• İl birliklerinden alınan görüşler doğrultusunda su ürünleri desteklemelerinin nasıl olması konusunda oluşturulan komite tarafından hazırlanan rapor Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

• 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Konusunda Su Ürünleri Üretici Birliklerinin karşılaştığı sorunların çözümü, üretici birliklerinin hayatiyetini sürdürebilmesi ve gelişerek güçlü birer üretici örgütü olabilmesi için bazı hususların yasada yer almasının yararlı olacağı konusunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

• KDV’nin indirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

• Yeterli sayıda üretici bulunan illerde üretici birliği kurulmasının sağlanması konusunda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

• Birliğimize tahsis edilen 5 ton Orkinos Kotası hibe karşılığında Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş. adına avcılık yapılan teknelere avlanma hakları devredilmiştir.

• Kan Unu İthalatı ile ilgili yasaklar getirilmiştir. Yasaklar yanlış olduğundan dolayı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden düzeltilmesi istenmiş ve düzeltilmiştir.

• Yıl içerisinde rutin olarak Yönetim Kurulu Toplantıları gerçekleştirilmiştir.

• Merkez Birliğimizce yıl içinde sektörde kaydedilen gelişmeler, karşılaşılan sorunlar, geleceğe yönelik planlar, sektörümüzün imajının iyileştirilmesi, önceliklerimiz, mevzuatlar, ulusal ve uluslarası projeler, işbirliği imkanları, tanıtım vb. sektörümüz ve birliklerimizin sürdürülebilir gelişimini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar, üye birliklerimiz, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli olarak yazışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır.

2016 yılı Mali İşlemleri Mali Müşavirce denetim raporu tanzim edilmiştir.

Merkez Birliğimiz öyle bir konuma gelmiştir ki; ister üyemiz olsun ister üyemiz olmasın Türkiye genelinde üreticiler ve balıkçılar tarafından aranan bir yer olmuştur. Şöyle ki; İnsanlar başına bir olay geldiğinde bize telefon ve maille ulaşarak, olayın çözüm adresi, yol göstericisi ve danışmanı olarak görmekte, fikir sormaktadırlar. Yani üreticiler sıkıştıklarında nereye başvuracaklarını öğrendiler.Bu da gösteriyor ki Merkez Birliği yaptığımız özverili çalışmalarımızın neticesinde tüm Türkiye de ön plana çıkan ve insanların çözüm bulabileceği bir kurum haline gelmiştir.

Bu Genel Kurulumuzda üyelerimizin görüş ve önerileri alınarak, yapılması istenen hususlar belirlenerek faaliyete geçirilecektir.

Bu çerçevede; tüm üyelerimizin sorumluklarını yerine getirmesi, dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan birliğimizin daha sağlıklı ve güçlü bir biçimde yürütülebilmesi için üyelerimizin katkıları büyük önem arz etmektedir.

Sayın Birlik Temsilcileri;
Merkez Birliğimiz 18 Üyesi ile birlikte sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi için gerekli tüm faaliyetlere destek olarak birlik ve beraberlik içinde bir yıl daha geçirmiş olup, geçen bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz veya katkı ve katılım sağladığımız faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

• İslam Kalkınma Bankası kanalıyla, 30 Mayıs – 4 Haziran 2016 tarihlerinde Ülkemizi gelecek olan 25 kişilik Körfez Ülkeleri Heyetinin Muğla ve İzmir illerinde yapacağı işletme ziyaretlerine, fuar ziyaretlerine ve düzenlenen çalıştayın organizasyonu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

• Polonya Alabalık Üreticileri Derneğinin (PTBA) ev sahipliğinde, 27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde, Polonya/Varşova’da gerçekleştirilen Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonunun (FEAP) 2016 Yılı Genel Kurul Toplantısına aktif katılım sağlanmıştır.

• IV Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştay ile ilgili olarak hazırlanan Değerlendirme Raporu bastırılmış ve dağıtımı sağlanmıştır.

• 24 Mart 2016, Perşembe günü, Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu üyelerince, kurumlarla yaşanan sorunları istişare etmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ÇED Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ziyaret edilmiştir.

• 02 – 04 Haziran 2016 tarihlerinde, İzmir Gaziemir’de yeni açılan Fuar alanında düzenlenen 8. Future Fish Eurasia Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarına katılım sağlanmış olup, stand açılmıştır.

• Avrupa Birliği tarafından,14-15 Haziran 2016 tarihlerinde, Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen Karadeniz’de Mavi Ekonomi Konferansına katılım sağlanmıştır.
• Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce, 16 Haziran 2016 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenen ve üyesi olduğumuz IPARD I 15. Resmi Toplantısı ile IPARD II 2. Resmi toplantısına katılım sağlamıştır.
• İstanbul İhracatçılar Birliğince, 03 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve en başarılı firmaların ilan edildiği ödül törenine katılım sağlanmıştır.
• 18 Temmuz 2016 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen AB destekli “Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında, Proje Ekibi Merkez Birliğimizi ziyaret etmiş olup, kendilerine Ülkemizde deniz balıkları yetiştiriciliği ile ilgili yapılan planlamalar ve uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.
• 28 Temmuz 2016 tarihinde, Yönetim Kurulu üyelerince, yeni atanan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürüne “Hayırlı Olsun” ziyareti gerçekleştirlmiştir.
• Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, 9-10 Ağustos 2016 tarihlerinde, İzmir İl Müdürlüğünde düzenlenen “ Çift Kabuklu Yumuşakça Projesi” toplantısına katılınmıştır.
• Biomar ve Sagun ortaklığı ile Aydın, Söke’de kurulan Yem Fabrikasının 25 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen açılış törenine katılım sağlanmıştır.
• Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde 31 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen “ Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesinin Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi” toplantısına katılınmıştır.
• 23-26 Eylül 2016 tarihlerinde, ABD Soya İhracatcıları Konseyi (USSEC) ile Amerika Soya Derneği (ASA) tarafından Ürdün’ünün Ishtar şehrinde düzenlenen “Orta Doğu 2.nci Bölgesel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırım Konferansı”na katılınarak, Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusunda kaydedilen gelişmelerle ilgili sunum yapılmıştır.
• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), Akdeniz ve Karadeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından Karadeniz Ekonomik İşbirliği Komisyonu (BSEC), Avrupa Balıkçılık Organizasyonu (EUROFISH), Akdeniz ve Karadeniz Memelilerini Koruma Organizasyonu (ACCOBAMS) desteğiyle, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde, Romaya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen “Karadeniz’de Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Konusunda İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Yüksek Seviyeli Konferansa katılım sağlanmıştır.
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstütüsünün ev sahipliğinde, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde, Antalya’da düzenlenen FABA 2016 Uluslararası Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 7-11 Kasım 2016 tarihlerinde, Antalya/Kemer’de düzenlenen “Türkiye Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi” dahilinde düzenlenen Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin Temel Kavramları ve İşleyişi Eğitimine katılım sağlanmıştır.
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TUBİTAK tarafından 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) Projesi Kapanış Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 1 Aralık 2016 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirilen 3. IPARD İzleme Komitesi Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.
• Avrupa Balıkçılık Organizasyonu (EUROFISH) tarafından yayınlanan Eurofish Magazine Dergisi Editörü Behnan THOMAS, 8 Aralık 2016 tarihinde, Ülkemizin tanıtımına yönelik Türkiye sayısı için mülakatta bulunmak üzere Merkez Birliğimizi ziyaret etmiş olup, kendisine sektörümüzle ilgili bilgi verilmiştir.
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 9 Aralık 2016 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirilen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Bakan Yardımcısı ve AB Yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen IPARD-I Yatırımlarının Kapanışı ve IPARD-II Lansman Törenine katılım sağlanmıştır.
• İslam İşbirliği Teşkilatı, İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve TOBB-Ankara Ticaret Borsasının paydaş olarak katılımlarıyla yürütülen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler / Aile Çiftçileri ve Kooperatifler Arasında Veri Tabanı, Bilgi Ağı ve Web Sayfasının Kurulması” projesi kapsamında kurulan www.icpcem.com “İslam Ülkeleri Ortak Pazarı ve Borsası-ICPCEM” isimli “İşbirliği ve E-Ticaret Portalı”nın tanıtımı ve geliştirilmesine yönelik olarak 19-21 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da 26 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.
• Çevre Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi” kapsamında, 21-23 Aralık 2016 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenmiş olan “I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu”na katılım sağlanmıştır.
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.12.2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Balık Çiftliklerinde Aşılama ve Boylama Alanları ile Lojistik Kıyı Yapıları” ile ilgili toplantıya katılınmıştır.

Başkanın katıldığı Bölge veya İl Birliği toplantıları

• Yıl içerisinde rutin olarak Yönetim Kurulu Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
• Merkez Birliğimizce yıl içinde sektörde kaydedilen gelişmeler, karşılaşılan sorunlar, geleceğe yönelik planlar, sektörümüzün imajının iyileştirilmesi, önceliklerimiz, mevzuatlar, ulusal ve uluslarası projeler, işbirliği imkanları, tanıtım vb. sektörümüz ve birliklerimizin sürdürülebilir gelişimini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar, üye birliklerimiz, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile süreki olarak yazışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır.

2017 yılı Mali İşlemleri Mali Müşavirce denetlenerek tasdik edilmiştir.

Bu Genel Kurululmuzda üyelerimizin görüş ve önerileri alınarak, yapılması istenen hususlar belirlenerek faaliyete geçirilecektir.

Bu çerçevede; tüm üyelerimizin sorumluklarını yerine getirmesi, dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan birliğimizin daha sağlıklı ve güçlü bir biçimde yürütülebilmesi için Aidat ve Katılım Paylarının zamanında yatırılması büyük önem arz etmektedir.

Birliğimiz 18 üyesi ile birlikte sektörün bütünlüğünün korunması açısından gerekli tüm faaliyetlere destek olarak birlik ve beraberlik içinde bir yılı daha geçirmiştir.

• Ankara Kızılay’ da hizmet vermekte olan Merkez Birliğimiz, bu yeri tahliye ederek, 2014 yılı Temmuz ayında, Ankara – Mustafa Kemal Mahallesinde kiralamış olduğu yeni çalışma ofisine taşınmıştır.

• 21 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen AB/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması kapsamında yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

• 24-25 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da GTHB Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yeni ve Alternatif Balık Türlerinin Kültürü ve Karşılaşılan Sorunlar’ile ilgili düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

• 11 Kasım 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne AB/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması ile ilişkin üye birliklerimizden gelen ortak görüşler yazılı olarak bildirilmiştir.

• 12 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da SÜRKOOP tarafından düzenlenen ‘Balıkçıların Meslek Standartlarının Değerlendirilmesi ve Meslek Haritasının Çıkarılması’ konusunda düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

• 18-19 Aralık 2014 tarihinde Antalya’da GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ‘Balıkçılık Örgütlerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması’ projesi kapsamında düzenlenen çalıştaya Merkez Birliğimizce belirlenen pilot üretici örtülerimizin katılımı sağlanmıştır.

• 29 Aralık 2014 tarihinde Ziraat Odaları Birliği tarafından yayımlanan ‘Çiftçi ve Köy Dünyası’ dergisinde yayımlanmak üzere ‘Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Sorunları ve Çözüm önerileri ‘konulu makalemiz gönderilmiştir.

• 02 Ocak 2015 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne ‘Su Kiralama Süreleri ‘konusunda tüm bölgelerde eşit uygulama yapılması ve üreticilerin mağdur edilmeyecek bir süre belirlenmesi konusunda yazı yazılmış sonrasında DSİ tarafından olumlu görüş bildirilerek konu ile ilgili çalışmaların yapılacağı bildirilmiştir.

• 27 Ocak 2015 tarihinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımladığı ‘Küçük Miktardaki Balıkçılık Ürünlerinin Doğrudan Arzına Dair’ yönetmelik taslağı ile ilgili üye birliklerden gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan ortak görüşler ilgili birime bildirilmiştir.

• 3 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma Daire Başkanlığında, su ürünleri verilen desteklemeler ve bu desteklerden birliklerce üyelere yapılan kesintiler ile ilgili yapılan toplantıya katılım sağlanmış, sonrasında ise görüşlerimiz yazılı olarak ilgili genel müdürlüğe iletilmiştir.

• 5 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve Bakanımız Sn. M. Mehdi EKER’ in katılımı ile gerçekleşen ‘Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemi’ toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Sektör Raporu hazırlanmış ve kitap olarak bastırılarak, birliklerimize, ilgili kamu ve özel kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır. Çalıştay katılımcılarına da dağıtımı sağlanmıştır.

• 9-13 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da GTHB Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Su Ürünleri Araştırma Programları Değerlendirme Grubu’ toplantısına katılım sağlanmıştır.

• 24-27 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da Merkez Birliğimiz tarafından yaklaşık 350 sektör paydaşının katılımı ile ‘III. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı’ düzenlenmiştir.

• Çalıştay Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

• Çalıştay kitapçığı hazırlanmış ve baskı aşamasına geçilmiştir.

• Merkez Birliğimizin yoğun çalışmaları neticesinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 2 Mart 2015 tarih ve 44 sayılı kararı ile merkez birliğimize 2015 avcılık sezonunda avcılık yapılmak üzere 5000 kg mavi yüzgeçli orkinos av kotası tahsis edilmiştir.

• 24 Mart 2015 tarihinde Ankara’da Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Su Ürünleri Üretici Örgütlerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması’ projesi kapanış toplantısına katılım sağlanmıştır.

• 26 Mart 2015 tarihinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan ‘Otovaksin Üretimi Kullanım ve İhracatı Hakkında Kılavuz’ taslağı ile ilgili üye birliklerden gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan ortak görüş ilgili genel müdürlüğe iletilmiştir.

• Yönetim Kurulu Toplantımız, 04.04.2015 tarihinde Bodrum ‘ da gerçekleştirilmiştir.
Merkez birliğimiz sektörümüzün sorunları, birliklerimizin yaptığı çalışmalar ve sektörümüzde ki gelişmelerle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla, üye birliklerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile istişare amaçlı yazışmalar yapmakta ve yapmaya devam edecektir.

2014 yılı mali işlemleri Yeminli Mali Müşavir’ce denetlenmiş ve tasdik edilmiştir.

Bu Genel Kurulumuzda üyelerimizin düşünce ve görüşleri alınarak, yapılması istenen hususlar belirlenerek faaliyete geçirilecektir.

Bu çerçevede, her üyemizin sorumluluğunu yerine getirmesi, dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan birliğimizin daha sağlıklı yürümesi için aidat ve katılım paylarını yatırmaları önem arz etmektedir. Saygılarımızla arz ederiz.

20.06.2014 TARİHİNDEN SONRA OLAN GELİŞMELER

• 10 Eylül 2014 tarihinde Muğla/ Fethiye Eşen Havzasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Merkez Birliğimizce yürütülen ’Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi’ projesinin açılış toplantısı gerçekleşmiştir.

• Toplantıya Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Necati TULGAR ,Merkez Birlik Başkanı Sn. Faruk COŞKUN ,Proje Yürütücüsü Sn. Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ ‘nün yanında bakanlık yetkilileri, öğretim görevlileri ve üreticiler katılmıştır.

• 21 Ekim 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünde Anti-Damping ve telefi edici vergi soruşturması ile ilgili yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

• Kasım 2014 tarihinde Ankara’da JICA Türkiye Ofisi, JICA Derneği  Başknaı Dr.Hüseyin VELİOĞLU için düzenlenen ‘2014 JICA Takdir Ödül ‘törenine katılım sağlanmıştır.

• 7 Kasım 2014 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancık Bakanın Sn.M.Mehdi EKER’in katılımıyla gerçekleşen Tarımda Çalışan Sosyologlara Tablet PC dağıtma Törenine katılım sağlanmıştır.

• 24-25 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlen ‘Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yeni ve Alternatif Balık Türlerinin Kültürü ve Karşılaşılan Sorunlar ‘ile ilgili yapılan çalıştaya katılım sağlanmıştır.

• 12 Aralık 2014 tarihinde SÜRKOOP tarafından düzenlenen ‘Balıkçıların Meslek Standartları’ çalıştayına katılım sağlanmıştır.

• 30 Ocak 2015 tarihinde GTHB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından görüşe açılan ‘Küçük Miktardaki Balıkçılık Ürünlerinin Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik Taslağı’ ile ilgili üye birliklerden gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan metin Genel  Müdürlüğe iletilmiştir.

• 9-13 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce düzenlen ‘Su Ürünleri Araştırmaları 2015 yılı Program Değerlen toplantısına katılım sağlanmıştır.

• 3 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde ‘Bakanlıkça yapılan desteklemeler ve bu desteklemelerden Birliklerce Üyelerden Yapılacak Destekler’ ile ilgili yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

• 5 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da GTHB Sn Mehdi EKER’ inde katıldığı Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemi Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen IPARD programı izleme komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.

• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Balıkçılık Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması’ projesi kapsamın da seçilen pilot üretici örgütleri ile beraber amacıyla İzmir bölgesine saha ziyareti yapmaları ve üreticiler ile bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

• Ziraat Odası tarafından çıkarılan ‘Çiftçi ve Köy Dünyası’ dergisinde yayınlanmak üzere ‘Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konusunda makale gönderilmiştir.

Sayın Birlik Temsilcileri,

Birliğimiz 18 üyesi ile birlikte sektörün bütünlüğünün korunması açısından gerekli tüm faaliyetlere destek olarak birlik ve beraberlik içinde bir yılı daha geçirmiştir.

• 27 Haziran 2013 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte Yürütücülüğünü üstlendiğimiz ‘Eşen çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost ,Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi ‘projesi ile ilgili GTHB Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile AR-Ge Destek Programı Sözleşmesi imzalanmıştır.

• 25 Temmuz 2013 tarihinde Sektörümüzü ilgilendiren konularda Merkez Birliği ve İl Birliklerinin kamu kurumları tarafından yayınlanan tebliğ,genelge ve yönetmelik vb konularda idari mahkemelere veya gerek duyulacak yerlere dava açabilmeleri konusunda GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğün’ den görüş istenmiş ve dava açma konusunda 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri kanununda engelleyici bir hüküm bulunmadığı bildirilmiştir.

• 31 Temmuz 2013 tarihinde GTHB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayvansal Gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ‘yerel ,marjinal ve sınırlı faaliyetlerin düzenlenmesine dair tebliğ taslağı üzerinde çalışmak üzere ‘taslak mevzuat değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.

• 31 Temmuz 2013 tarihinde ‘Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı’nın Türkiye Bölümü için hazırlanmış olan Kapsam Belirleme Raporu hakkında görüşmek üzere yapılan toplantıya katılım sağlanarak görüş verilmiştir.

• 15 Ağustos 2013 tarihinde GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından UKKS(Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi) Hazırlık Çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

• 22 Ağustos 2013 tarihinde TZOB Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi’nin açılışına katılım sağlanmıştır.

• 3-6 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da ,İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve SÜMDER tarafından düzenlenen 17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.

• 01 Ekim 2013 tarihinde Merkez birliğimiz tarafından üyelerimizin ve sektörün sorunlarına hukuki olarak çözüm bulmak amacıyla Hukuk Danışmanı ile bir sözleşme imzalamıştır.

• 04-06 Kasım 2013 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından sektörel sorunların tartışılması amacıyla düzenlen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

• 14-17 Kasım 2013 tarihinde Malatya ve Elazığ illerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü ile birlikte inceleme gezi düzenlenmiştir

• 13.11.2013 tarihinde www.yesilist.com isimli web sitesinde yayınlanan ‘Balık Çiftlikleri Hakkında olumsuz Dokuz Korkunç Gerçek ‘isimli yazı için ilgili kurum hukuki yollardan uyarılmış ve haberin kaldırılması sağlanmıştır.

• 2013 Kasım ayı içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar genel müdürü ile ‘Sulak Alanlarda’ üreticilerin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için görüşme yapılmıştır.

• 2013 Kasım ayı içerisinde Karca Ören baraj gölündeki çiftliklerin kaldırılmaması hususunda görüşmeler yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ile birlikte Su Yönetimi Genel Müdürü Sn Cumali KINACI ziyaret edilmiştir.

• 2013 Kasım ayı içerisinde Merkez Birliğimiz tarafından hazırlanan ve GTHB Bakan ,Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları başta olmak üzere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ‘Su Ürünleri Destekleme Raporu’ sunulmuştur.

• 04 Aralık 2013 tarihinde üye birliklerden alınan görüşler doğrultusunda ve yapılan toplantılar sonucunda,hazırlanan ‘Su Ürünleri Kanun Tasarısı’ hakkındaki görüşlerimiz GTHB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur.

• 2013 Aralık ayında Merkez Birliği tarafından bastırılan Balık Yemek Kitabı;balık tüketiminin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ülke genelinde dağıtımına başlanmıştır.

• GTHB Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca Merkez Birliğimiz, 16 Aralık 2013-10 Ocak 2014 tarihleri arasında normal denetim kapsamında müfettiş Bilgesu BEKREMEN ve müfettiş Arif DEMİRCİ tarafından oluşturulan heteyetçe denetlenmiş olup,müfettişlerce hazırlanan rapor doğrultusunda Merkez birliğimiz istenen hususların yerine getirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

• 30-31 Ocak 2014 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından Antalya’da; pazarlama,üretim planlaması ,tüketimin artırılması , yem ve desteklemeler gibi konularda yaşanan sorunları tartışmak ve çözümlerine yönelik önerileri belirlenmek amacıyla Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektör toplantısı yapılmıştır.Toplantıya 270 sektör paydaşı katılım sağlamıştır.

• 14 Şubat 2014 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Su Ürünleri Üretici Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Arttırılması ‘projesi ile ilgili toplantıya katılım sağlanarak gerekli katkı ve görüşlerde bulunulmuştur.

• 20 Şubat 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ‘AB tarafından ülkemiz menşeli ‘Gökkuşağı Alabalığı ithalatına’ karşı yürütmekte olan anti-damping ve telefi edici vergi süreçlerine ilişkin konularda yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlamıştır.

• 28 Şubat-02 Mart 2014 tarihleri arasında Isparta ve Burdur Bölgelerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü ile birlikte ziyaretlerde bulunulmuştur.

• 07 Nisan 2014 tarihinde Merkez Birliğimiz ve İzmir Birlik organizatörlüğünde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkililerinin ‘Balıkçılık Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması’ amacıyla İzmir bölgesine saha ziyareti yapmaları ve üreticiler ile bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

• 15 Nisan 2014 tarihinde Merkez Birlik ofisinde Ziraat Bankası Kredileri ve Ziraat Bankası ile ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirmek üzere Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Sn. Metin SEZİCİ ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ve üreticiler tarafından bildirilen ortak sorunlar iletilmiştir.

• 16 Nisan 2014 tarihinde Merkez Birliğinin ekonomik açıdan güçlendirilmesi için profesyonel bir yapıya kavuşturulması amacıyla yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile İzmir’de bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

• 04-07 Mayıs 2014 tarihinde SÜRKOOP tarafından organize edilen ‘Türkiye Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ sempozyumuna katılım sağlanmıştır.

• 5-8 Mayıs 2014 yılında BELCIKA- Brüksel’de düzenlenmiş olan Euro Seafood fuarına katılım sağlanmıştır.

• 8 Mayıs 2014 tarihinde GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca istenen ‘Tarım ve Hayvancılık alanında teorik ve pratik çiftçi eğitimi , personel eğitimi gibi konulardaki eksikliklerin giderilmesi için düzenlenebilecek eğitim programı ile ilgili görüşlerimiz iletilmiştir.

• Mayıs 2014 Kültür balıklarının tüketiminin artırılması amacıyla tanıtıcı ve bilgilendirici broşür bastırılmış ve 05-07 Haziran 2014 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan Su Ürünleri Fuar başta olmak üzere dağımı yapılmış ve yapılmaktadır.

• Mayıs 2014’te her yıl yayınlanan destekleme tebliğ ile ilgili , tebliğin uygulamasındaki değişiklikler ve aksayan konularda ilgili görüşlerimiz GTHB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

• 5-7 Haziran 2014 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen ‘Future Fish’fuarına Merkez Birlik adına stand kurumuş ve birliğimizce bastırılan yazılı envanterler dağıtılmıştır.

• 2011 tarihinde bastırılmış olan ‘Su Ürünleri Sektör Raporu’ güncellenmiş olup basımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca 30-31 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşmiş olan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektör toplantısında alınan kararları içeren görüş ve öneriler de sektör raporunda yer alacaktır.

• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen IPARD programı izleme komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.

• Merkez Birliğimizin Ziraat Odaları nezdinde yaptığı yoğun girişimler neticesinde Ziraat Odlarına ödenecek aidatlar makul seviyelere çekilmiştir.

• Merkez Birliğimizin Hukuk danışmanı ile Dardanel firmasına ait reklamın yanıltıcı tanıtım yapması gerekçesiyle ilgili kuruma gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
Merkez birliğimiz sektörümüzün sorunları, birliklerimizin yaptığı çalışmalar ve sektörümüzde ki gelişmelerle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla, üye birliklerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile istişare amaçlı yazışmalar yapmakta ve yapmaya devam edecektir.

2013 yılı mali işlemleri Yeminli Mali Müşavir’ce denetlenmiş ve tasdik edilmiştir.

Bu Genel Kurulumuzda üyelerimizin düşünce ve görüşleri alınarak, yapılması istenen hususlar belirlenerek faaliyete geçirilecektir.

Bu çerçevede, her üyemizin sorumluluğunu yerine getirmesi, dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan birliğimizin daha sağlıklı yürümesi için aidat ve katılım paylarını yatırmaları önem arz etmektedir. Saygılarımızla arz ederiz.
20/06/2014

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 17 Temmuz 2012 İstanbul’da  gerçekleştirdiği ‘’Yeniden Yapılanma ,Yeni Logo,Kurumsal kimlik ve Yeni web sayfası’’nın tanıtıldığı basın toplantısına katılım sağlanmıştır.

Tarım Günlüğü Dergisinin Temmuz-Ağustos ayı sayısında Merkez Birliğimiz tarafından ‘’Su Ürünleri Sektöründe Güç Biriliği Şart’’konulu bir makale yayımlanmıştır.

Temmuz 2012 de Merkez Birliğimiz tarafından II.Su Ürünleri Çalıştay Raporu bastırılmış ve başka kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm sektör paydaşın ulaştırılmıştır.

07.08.2012 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sn Durali KOCAK ve Daire başkanlarıyla birlikte merkez birliğimiz tarafından bir iftar yemeği organize edilmiştir.

08.08.2012 tarihinde Merkez birliği ofisinde DOLLVET firma yetkilileri ile otavaksin aşıların üretilmesi konusunda bir ön görüşme yapılmıştır.

31.08.2012 tarihinde İngiltere’den gelen ve Avrupa  ülkelerine yayım yapan ‘Mercatormedia’ isimli gazete muhabiri Anne-Marine Causer ‘Türkiyedeki örgütlenme,Merkez Birlinin yaptığı çalışmalar ve hedeflerimiz hakkında hem sözlü hem de yazılı bilgi verişmiş olup,yayınlarımızda sunulmuştur.

5-6-7.09.2012 tarihinde Malatya ilinde Birliklerin Güçlendirilmesi toplantısına katılım sağlanmıştır.

20-21.09.2012 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘’Onuncu Kalkınma Planı  Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grupları’’ toplantısına katılım sağlanmıştır.

28.09.2012 tarihinde Gaziantep’te Diplostomis hastalığı hakkında bilgilendirme amaçlı eğitime merkez birliği adına Haşmet ÇAĞIRGAN katılmıştır.

6.10.2012 tarihinde Merkez Birliğimiz önderliğinde Kuluçkahanelerde sertifikalı yumurta ve larva üretimi konusunda üreticiler ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden bir  uzmanın katılımıyla Fethiye’de bir toplantı düzenlenmiştir.

Ekim ayında; Balıkçılık ve  Su Ürünleri Genel Müdürü Dr.Durali Koçak ve Daire Başkanı Erkan Gözgözoğlu ve Üreticilerin katılımı ile Muğla Bölgesindeki çiftliklere Merkez birliğimiz tarafından bir gezi organize edilmiştir.

17-19 Ekim 2012 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  tarafından İzmir’de  ‘Açık Deniz Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gelişmeler ve Öngörüler’ konulu konferansa katım sağlanmıştır.

6-7-8 Kasım 2012 tarihinde Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ‘Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı’’na merkez birlik adına Osman PARLAK katılmıştır.

20-21 Kasım  2012 tarihinde AQUAMED tarafından İtalya’da ‘Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırmalarını Geleceği’ konulu proje çalışmasına Merkez Birik adına Kamuran PATRONA katılmıştır.

03-07  Aralık 2012 tarihleri arsasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  düzenlenen Mesleki Analiz Çalıştayına  katılım sağlanmıştır.

Kasım Ayı içerisinde Adana ve Mersin illerindeki üreticileri ile birlik kurulması ile ilgili görüşmeler yapıldı.

5 Aralık 2012 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından Ankara’da Alabalık Sektör toplantısı düzenlenmiştir.

Uludağ Üniversitesi ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği arasında ”Sağlıklı Alabalık  Yumurtası  ve Yavru Balık Üretimi Bilimsel Araştırma Projesi Destek Protokolü’ imzalanmıştır.

24 Ocak 2013 Kamu Spotu ve Fon oluşturulması toplantı ve tarım bakanlığı bürokratları ziyereti

18.01.2013 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  tarafından düzenlenen ‘Tarımsal Konuları Değerlendirme ‘toplantısına Merkez Birliğimiz Katılım sağlamıştır.

31.01.2013 tarihinde Damızlık Sığır yetiştiricileri Merkez Birliği koordinasyonu ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Tarımsal Üretici Örgütlerini ilgilendiren Kanun,Yönetmelik ve Genelge gibi mevzuat değişikliği konusunda genel değerlendirme yapmak amacıyla yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

7 Şubat 2013 tarihinde Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından 5200 sayılı kanun ile kurulmuş üretici birliklerinin görev ve yetkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

11-15 Şubat 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  düzenlenen Mesleki Analiz Çalıştayına  katılım sağlanmıştır.

03-09 Mart 2013 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından  Antalya’da düzenlenen ‘2013 Yılı Program Değerlendirme Toplantısına ‘katılım sağlanmıştır.

24-27 Mart 2013  tarihinde Kıbrıs’ta ‘’BİRİNCİ ULUSLAR ARASI KIBRIS BALIKÇILIK SEMPOZYUMU’’ na katılım sağlanıştır.

28 Mart 2013 tarihinde Ankara Ziraat Fakültesinde ‘Su Ürünleri Piyasalarında Dinamikler;Üretim,Tüketim,Ticaret ve Pazarlama’ konulu panele katılım sağlanmış ve ‘Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliklerinin İşlevleri ile ilgili sunum yapılmıştır.

5-6 Nisan 2013 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından BSGM Sn.Durali KOÇAK , Daire başkanı Sn.Erkan GÖZGÖZOLU ve Sn.Turgay TÜRKYILMAZ ‘ın katılımı ile Kayseri’yedeki işletmelere inceleme gezisi düzenlenmiştir.

10-12 Nisan  2013 tarihinde Ankara’da TARSİM tarafından düzenlene ‘Tarım Sigortalarının Gelecek 10 Yılı Çalıştayına’katılım sağlanmıştır.

6 Mayıs 2013 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11.Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Şurası Kıyı Yapıları Düzenlemesi Çalıştayı alt grup çalışma grup toplantısına katılım sağlanmıştır.

14-15 Mayıs 2013 tarihinde 4.Gıda Güvenliği Kongresine katılım sağlanarak sektörle ilgili bir sunum yapılmıştır.

17-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında BSGM Sn Durali KOÇAK ‘ın katılımı ile birklikte Trabzon ve Rize ‘ye inceleme gezisi yapılmıştır.

22-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen Su Ürünleri Fuarına katılım sağlanmıştır.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ
Balık Tüketiminin Artırılması Kampanyası Projesi çalışmalarına başlandı.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayın da alınan karar doğrultusunda ülke genelinde üreticiler ile iletişime geçmek ve balık tüketiminin artırılmasına destek sağlamak üzere 1556 adet işletmemize mektup gönderilmiştir.Gönderilen mektuplardan üçü olumlu olmak üzere toplam 10 tanesi cevap vermiştir.
7 Haziran 2011 tarihinde Sudan Tarım ve Balıkçılık Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının toplantısına Bakanlığın daveti üzerine katılım sağlandı.Ülkemizdeki yetiştiricilik ve örgütlenmesi hakkında bilgi verilmiş,Sudan’ın balıkçılık bilgileri alınmıştır.
29 Haziran 2011 tarihinde Yüzüncü yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Van’da Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği için Stratejik Planlama Çalıştayına’ katılım sağlanmıştır.
21-22 Eylül 2011 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Sürdürülebilirliği’ ile İlgili uzmanlar toplantısına katılım sağlanmıştır.
17-19 Ekim 2011 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tarla Balıkçılığı Faaliyetlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ toplantısına katılım sağlanmıştır.
Medyada çıkan balık çiftlikleri ile ilgili olumsuz yazılar üzerine ilgili medya kuruluşlarına tekzip yazıları yazılmıştır.
Merkez birliği temsilcileri olarak Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanı sayın Mehdi EKER ile görüşerek su ürünleri sektörünün önemli sorunları kendisine aktarılmıştır. En önemli sorunlarımızdan olan taşra teşkilatında su ürünleri şube müdürlüğünün kurulması konusundaki isteğimiz kendisine iletilmiştir.
Merkez birliği temsilcileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı ile görüşmeler yapılarak sektörümüzle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri kendilerine aktarılmıştır.
26-27 Ekim 2011 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından, balık yemi üreten firmalar ve su ürünleri üreticilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Koruma ve Mücadele yönetmelik Taslağı’na sektörün fikirleri alınarak 21 Kasım 2011 tarihinde görüş verilmiştir.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile farklı tarihlerde toplantılar ve yazışmalar yapılarak aidat konusu görüşülmüştür.21 Kasım 2011 tarihinde bir yazı daha yazılarak aidat konusundaki sıkıntıların çözüme kavuşması istenmiştir.
Aralık 2011’de Merkez Birliğimiz tarafından Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektör Raporu bastırılmıştır ve ilgili kurum, kuruluş ve sektör paydaşına dağıtılmıştır.
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hakkında sektörün fikirleri de alınarak 21 Aralık 2011 tarihinde görüş verilmiştir.
9-11 Şubat 2012 tarihinde Antalya ilinde 450 kişinin katılımı ile II.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı düzenlenmiştir.
II.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı kitabı bastırılmıştır ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir
13- 16 Şubat 2012 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Su Ürünleri Sektöründe Gıda Zinciri ve Sertifikasyon Ulusal Çalıştayına’ katılım sağlanmıştır.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen IPARD programı izleme komitesinde yer alındı. Aralık ve Haziran ayında gerçekleşen toplantılara katılım sağlanarak sektör adına gerekli katkılarda bulunuldu.
11-16 Mart 2012 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen’ 2012 yılı Su Ürünleri Araştırma Programları Değerlendirme Grup Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.
T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin karar kapsamında 21 Mart 2012 tarihinde; Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ,Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılmış ve tebliğde gerekli değişikliklerin yapılması talebi iletilmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yayınlanan ‘Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde’ kültür balıkçılığı üretim tesisleri Orman ve Su İşleri Bakanlığından izin alınması gereken faaliyetler kapsamına girmiştir. Yetiştiricilik tesislerinden ve kuluçkahanelerden söz konusu izin için belli bir ücret talep edilmektedir.26 Nisan 2012 tarihinde ilgili bakanlığa Merkez Birliğimizce yazı yazılmış ve uygulanan ücretlerin adil ve makul bir düzeye getirilmesi talep edilmiştir.
4 Mayıs 2012 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye – Bosna Hersek Su Ürünleri Yetiştiriciliği İş Birliği İmkanlarının Geliştirilmesi toplantısına katılım sağlanmıştır.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma ve görüşmeler neticesinde Çevre Kanunuca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve Çevre Görevlisi veya Çevre Danışmanlık firmaları Hakkında Yönetmeliklerin eklerinde yer alan ‘’balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri için alt kapasite limitleri belirlenmesi ve böylece küçük balık çiftliklerinin ağır yükümlülükler altına girmemesi talep edilmiştir. 23 Mayıs 2012 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, söz konusu yönetmelik ile ilgili değişiklik çalışmalarının başlatılmış olduğu Merkez Birlimize bildirilmiştir.
16 Nisan 2012 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından II.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu değerlendirme toplantısında su ürünleri sektörünün gelişmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara koordinasyonlu bir şekilde çalışmamız için üç adet çalışma grubu kurulmuştur.
Bu Gruplar:
1-) Mevzuat çalışma grubu
2-) Yetiştiricilik ve hastalıklar grubu
3-) Birliklerin maddi yönden güçlendirilmesi
Bu gruplar çalışmalarına başlamış ve gerekli kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içine girmiştir.
4 Haziran 2012 tarihinde ,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn M.Mehdi Eker’e ve Adale ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Genel Sekreteri’ne , 2012 yılında su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe uygulanacak olan destekleme kararlarının tekrar gözden geçirilmesi taleplerimiz iletilmiştir.
Tanıtım amacı ile Merkez Birliği hakkında 2000 adet broşür bastırılmıştır ve dağıtımı sağlanmıştır.
7-9 Haziran 2012 tarihinde İzmir’de düzenlenen 6.Uluslar Arası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarına Merkez Birliğimiz stand açmıştır.
8 Haziran 2012 tarihinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen ’Su Ürünlerinde Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler’ toplantısında tebliğ sunulmuştur.
14 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilir Hayvancılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sınırların Kaldırılması, Türkiye ve Hollanda Arası İşbirliği’ konulu seminere katılım sağlanmıştır.
17-20 Haziran 2012 tarihinde Merkez Birliğimizce Bosna Hersek’e bir inceleme gezisi organize edilmiştir.
Merkez birliğimiz sektörümüzün sorunları, birliklerimizin yaptığı çalışmalar ve sektörümüzde ki gelişmelerle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla, üye birliklerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile istişare amaçlı yazışmalar yapmaktadır.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 17 Temmuz 2012 İstanbul’da  gerçekleştirdiği ‘’Yeniden Yapılanma ,Yeni Logo,Kurumsal kimlik ve Yeni web sayfası’’nın tanıtıldığı basın toplantısına katılım sağlanmıştır.

Tarım Günlüğü Dergisinin Temmuz-Ağustos ayı sayısında Merkez Birliğimiz tarafından ‘’Su Ürünleri Sektöründe Güç Biriliği Şart’’konulu bir makale yayımlanmıştır.

Temmuz 2012 de Merkez Birliğimiz tarafından II.Su Ürünleri Çalıştay Raporu bastırılmış ve başka kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm sektör paydaşın ulaştırılmıştır.

07.08.2012 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sn Durali KOCAK ve Daire başkanlarıyla birlikte merkez birliğimiz tarafından bir iftar yemeği organize edilmiştir.

08.08.2012 tarihinde Merkez birliği ofisinde DOLLVET firma yetkilileri ile otavaksin aşıların üretilmesi konusunda bir ön görüşme yapılmıştır.

31.08.2012 tarihinde İngiltere’den gelen ve Avrupa  ülkelerine yayım yapan ‘Mercatormedia’ isimli gazete muhabiri Anne-Marine Causer ‘Türkiyedeki örgütlenme,Merkez Birlinin yaptığı çalışmalar ve hedeflerimiz hakkında hem sözlü hem de yazılı bilgi verişmiş olup,yayınlarımızda sunulmuştur.

5-6-7.09.2012 tarihinde Malatya ilinde Birliklerin Güçlendirilmesi toplantısına katılım sağlanmıştır.

20-21.09.2012 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘’Onuncu Kalkınma Planı  Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grupları’’ toplantısına katılım sağlanmıştır.

28.09.2012 tarihinde Gaziantep’te Diplostomis hastalığı hakkında bilgilendirme amaçlı eğitime merkez birliği adına Haşmet ÇAĞIRGAN katılmıştır.

6.10.2012 tarihinde Merkez Birliğimiz önderliğinde Kuluçkahanelerde sertifikalı yumurta ve larva üretimi konusunda üreticiler ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden bir  uzmanın katılımıyla Fethiye’de bir toplantı düzenlenmiştir.

Ekim ayında; Balıkçılık ve  Su Ürünleri Genel Müdürü Dr.Durali Koçak ve Daire Başkanı Erkan Gözgözoğlu ve Üreticilerin katılımı ile Muğla Bölgesindeki çiftliklere Merkez birliğimiz tarafından bir gezi organize edilmiştir.

17-19 Ekim 2012 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  tarafından İzmir’de  ‘Açık Deniz Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gelişmeler ve Öngörüler’ konulu konferansa katım sağlanmıştır.

6-7-8 Kasım 2012 tarihinde Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ‘Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı’’na merkez birlik adına Osman PARLAK katılmıştır.

20-21 Kasım  2012 tarihinde AQUAMED tarafından İtalya’da ‘Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırmalarını Geleceği’ konulu proje çalışmasına Merkez Birik adına Kamuran PATRONA katılmıştır.

03-07  Aralık 2012 tarihleri arsasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  düzenlenen Mesleki Analiz Çalıştayına  katılım sağlanmıştır.

Kasım Ayı içerisinde Adana ve Mersin illerindeki üreticileri ile birlik kurulması ile ilgili görüşmeler yapıldı.

5 Aralık 2012 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından Ankara’da Alabalık Sektör toplantısı düzenlenmiştir.

Uludağ Üniversitesi ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği arasında ”Sağlıklı Alabalık  Yumurtası  ve Yavru Balık Üretimi Bilimsel Araştırma Projesi Destek Protokolü’ imzalanmıştır.

24 Ocak 2013 Kamu Spotu ve Fon oluşturulması toplantı ve tarım bakanlığı bürokratları ziyereti

18.01.2013 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  tarafından düzenlenen ‘Tarımsal Konuları Değerlendirme ‘toplantısına Merkez Birliğimiz Katılım sağlamıştır.

31.01.2013 tarihinde Damızlık Sığır yetiştiricileri Merkez Birliği koordinasyonu ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Tarımsal Üretici Örgütlerini ilgilendiren Kanun,Yönetmelik ve Genelge gibi mevzuat değişikliği konusunda genel değerlendirme yapmak amacıyla yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

7 Şubat 2013 tarihinde Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından 5200 sayılı kanun ile kurulmuş üretici birliklerinin görev ve yetkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

11-15 Şubat 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  düzenlenen Mesleki Analiz Çalıştayına  katılım sağlanmıştır.

03-09 Mart 2013 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından  Antalya’da düzenlenen ‘2013 Yılı Program Değerlendirme Toplantısına ‘katılım sağlanmıştır.

24-27 Mart 2013  tarihinde Kıbrıs’ta ‘’BİRİNCİ ULUSLAR ARASI KIBRIS BALIKÇILIK SEMPOZYUMU’’ na katılım sağlanıştır.

28 Mart 2013 tarihinde Ankara Ziraat Fakültesinde ‘Su Ürünleri Piyasalarında Dinamikler;Üretim,Tüketim,Ticaret ve Pazarlama’ konulu panele katılım sağlanmış ve ‘Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliklerinin İşlevleri ile ilgili sunum yapılmıştır.

5-6 Nisan 2013 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından BSGM Sn.Durali KOÇAK , Daire başkanı Sn.Erkan GÖZGÖZOLU ve Sn.Turgay TÜRKYILMAZ ‘ın katılımı ile Kayseri’yedeki işletmelere inceleme gezisi düzenlenmiştir.

10-12 Nisan  2013 tarihinde Ankara’da TARSİM tarafından düzenlene ‘Tarım Sigortalarının Gelecek 10 Yılı Çalıştayına’katılım sağlanmıştır.

6 Mayıs 2013 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11.Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Şurası Kıyı Yapıları Düzenlemesi Çalıştayı alt grup çalışma grup toplantısına katılım sağlanmıştır.

14-15 Mayıs 2013 tarihinde 4.Gıda Güvenliği Kongresine katılım sağlanarak sektörle ilgili bir sunum yapılmıştır.

17-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında BSGM Sn Durali KOÇAK ‘ın katılımı ile birklikte Trabzon ve Rize ‘ye inceleme gezisi yapılmıştır.

22-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen Su Ürünleri Fuarına katılım sağlanmıştır.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ

7-8 Nisan 2010 tarihlerinde İzmir’de Amerikan Soya Kültür Derneğinin düzenlemiş olduğu ” Soyanın Yemlerde Kullanımı” ile ilgili toplantıya. 15 Haziran 2010 tarihinde “Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması” projesinin sonuç değerlendirmesi ile ilgili toplantıya katılım sağlanmıştır.

Tanıtım amacı ile Merkez Birliği hakkında 2000 adet liflet bastırılıp, dağıtılmıştır.

15-18 Eylül tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Future Fish Euroasia Fuarına katılım sağlanmıştır.

Alabalık Diyalogu çerçevesinde geliştirilen taslak standartlar incelenerek görüş bildirilmiştir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği farklı tarihlerde toplantılar yapılarak aidat konusu görüşülmüştür. Mayıs 2011 ayındaki Genel Kurul sonrası ilgili yönetmelikte değişiklik yapılacağı belirtilmiştir.

Avrupa Birliği Balıkçılık Komiserinin 8.10.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlediği sektörle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları toplantısına katılım sağlanmıştır.

Kiralamalar ile sorunları aktarmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Özel İdareler. Birlikler ve Köyler Daire Başkanlığı ile görüşmeler yapılmıştır.

Toprak havuzlarda yetiştiricilik yapan yetiştiricilik belgesi onayı engellenen yetiştiricilerin mağduriyetini bildirmesi üzerine, durumun açıklığa kavuşturulması ve Muğla Valiliği nezdinde girişimde bulunulması için TÜGEM’e yazı yazılmıştır.

Kahramanmaraş Birliğinin kurulması konusunda çıkan problemlerin çözümü için kurucu üyeler ve TEDGEM ile görüşmeler yapılmış ve sorun çözülmüştür.Birlik isimleri değişikliği ile ilgili yine TEDGEM’e görüşülerek sorun aşılmıştır.

Merkez Birliğimizin tanınması çerçevesinde Gıda Güvenliği Derneği ile görüşülerek 9-10 Aralık 2010 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi’nde “Destekleyen Kurum’’ olarak yer almamız sağlanmış ve logomuz duyurularda ve diğer materyallerde yer almıştır.

1-5 Kasım 2010 tarihlerinde Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Antalya’da düzenlenen “Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliği’’ eğitim toplantısına Merkez Birliği ve birliklerce katılım sağlanmıştır.

1-4 Kasım 2010 tarihlerinde FAO ve TÜGEM tarafından İzmir’de düzenlenen “Orta Asya’da Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Örgütlerinin Özendirilmesi ve Geliştirilmesi’’ bölgesel çalıştayına katılım sağlanmıştır.

İtalya Bari’de düzenlenen eğitim toplantısına katılım sağlanmıştır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına alabalık tesislerindeki havuz, yem deposu ve bekçi kulübesi gibi basit barınaklar için ruhsatlandırma bulunmadığı, bu nedenle cezalar kesildiği bunu önlenmesi bakımından mevzuata yapı ruhsat sınıfının I.sınıf A grubunda yer aldığı ibaresinin eklenmesi talebi iletilmiştir. 2011 yılı tebliğinde talebimizin göz önüne alınacağı belirtilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayvancılık Meclisine sektörle ilgili bilgi iletildi.8.12.2010 TOBB’de gerçekleşen ve Başbakan Yrd. ve Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN’ın katıldığı toplantıda Hayvancılık Meclis Başkan V. Mehmet Sedat GÜNGÖR tarafından su ürünleri yetiştiriciliği ve sorunları hakkında bilgi verilmiştir.

10 Aralık 2010 tarihinde Web sayfamız “www.suymerbir.org.tr”adresi ile hizmete girmiştir.

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce Antalya’da 12-13 Aralık 2010 tarihlerinde düzenlenen Araştırma Mastır Plan Revizyon Toplantısına katılım sağlandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu “nun uyguladığı IPARD programı izleme komitesinde yer alındı, toplantılarına katılım sağlandı. 22.3.2011 tarihinde AB Türkiye Delegasyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Yöneticisi Michael BULLEN ve beraberindeki heyet Merkez Birliğimize ziyarette bulunmuştur. Kendilerine Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörü hakkında bilgi verilmiş. IPARD uygulamaları hakkında görüşlerimiz iletilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi tarafından 13.1.2011 tarihinde Tarım Alanındaki Birliklerle yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

14-16 Ocak 2011 tarihlerinde Antalya İlinde 279 kişinin katılımı ile Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı düzenlendi.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Kitabı bastırılarak, dağıtımı gerçekleştirildi.

Çalıştay Grup Raporları ve Sonuç Bildirgesinde yer alan önerilerin gerçekleşmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yazı gönderildi.

Konya, Kahramanmaraş. Van. Kayseri. Malatya ve Erzincan İllerinde Birlik kurulması çalışmalarına görüş, destek ve katkı verildi.

Üyelerimizden gelen talepler üzerine. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne 2011 yılı için çıkarılacak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ inde. sektörümüzle ilgili yeni makine ve ekipmanlardan yer alması istenenler yazı ile bildirildi, konu üç Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Daire Başkanına sözlü olarak da iletildi. Bu girişimler sonucu 10.3.2011 tarihinde yayımlanan Makine Ekipman Desteği Tebliği’ne mevcutlara ilave olarak “buzlama makinesi ve kuluçka dolabı ” girmiştir. Ayrıca TEDGEM’den İl Müdürlerimizin sektörümüzle ilgili alet ve ekipman desteğine ağırlık vermeleri talep edilmiştir.

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” na Geçici 12.nci Maddenin eklenerek kiralamaların Tarım ve Köyişleri Bakanlığına geçmesi üzerine ilgili makamlara teşekkür edilmiştir. Adı geçen yasaya dayanılarak TÜGEM tarafından hazırlanan Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak üye birliklere ve sektör uzmanlarına görüş sorulmuş ve toplu görüşümüz 19.4.2011 tarihinde bildirilmiştir. Yönetmelik 1 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

TÜGEM tarafından 1-3 Mart 2011 tarihlerinde Rize İlinde düzenlenen “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Çalıştayı” na katılım sağlanmıştır.

3.2.2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne ziyaret yapılarak Çevre Denetimi Yönetmeliği. Su Kirliliği Yönetmeliği ve Çevre Görevlisi veya Çevre Danışmanlığı Hizmeti Alınması ile ilgili ve Bakanlığın çıkarmış olduğu mevzuatla ilgili problemlerimiz dile getirildi. Görüşmelerin akabinde kapasitelerle ilgili önerilerimizi içeren yazı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne gönderilmiştir.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Göl gölet ve baraj göllerinde kurulan su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin izlenmesi” tebliğ taslağına sektörün fikirleri alınarak 25.2.2011 tarihinde görüş verilmiştir.

6-11 Mart 2011 tarihlerinde Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce Antalya İlinde düzenlenen “Su Ürünleri Araştırma Programları Değerlendirme Grup Toplantısı” na katılım sağlandı.

Fethiye. Milas ve Çeşme İlçelerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere Bakanlık Yetkilileri ve Birliklerin katılımı ile birlikte toplantılar ve inceleme gezileri yapılmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. 12.4.2011 tarihinde Merkez Birliğimizi ziyaret ederek görüşmek istediklerini bildirmişlerdir. Belirtilen tarihte yapılan görüşmede 19. 20. 21.4.2011 tarihlerinde Milas. Fethiye ve Karacaören’e ziyaretlerde bulunarak işletmeleri yerinde görmeleri kararlaştırılmıştır. İlgililer yaptıkları ziyaretin çok olumlu geçtiğini. işletmeleri yerinde görmenin yararlı olduğunu ve mevzuatlarında buna göre gerekli esneklilikleri sağlayacaklarını belirtmişlerdir.

Balık Tüketiminin Artırılması Kampanyası Projesi çalışmalarına başlandı. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı’ nda alınan karar doğrultusunda ülke genelinde üreticilerle iletişime geçmek ve balık tüketiminin artırılmasına destek sağlamak üzere 2 Mayıs 2011 tarihinde 1556 adet işletmemize mektup gönderilmiştir.

5 Mayıs 2011 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Mersin Balığı yavrularının Samsun İlimizin Çarşamba İlçesi’nde Yeşilırmak Nehri’ne bırakılması törenine. Merkez Birliği Trabzon ve Rize Birliği ile Samsunlu üreticiler tarafından katılım sağlanmıştır.

Mayıs ve Haziran 2011 aylarında TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Ulusal Gıda ARGE ve Yenilik Stratejisi Tematik Çalışma Grupları” toplantısına katılım sağlanmıştır.

30 Mayıs- 4 Haziran 2011 tarihlerinde Merkez Birliğimiz koordinasyonu ile Almanya ve Avusturya’dan gelen 30 meslektaşımıza Fethiye, Milas ve Bodrum’da işletme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

30 Mayıs 2010 tarihinde Çalıştay’da alınan kararlar gereği Su Ürünleri Sigortasının geliştirilmesi için Sigorta Havuz Yönetim Kurulu Başkanı Müsteşar Yardımcısı Dr.Ramazan KADAK ile görüşülmüş, konunun yönetim kurulunda ele alınması için TÜGEM’e bilgi notu iletmemiz istenmiş ve not iletilmiştir.

7 Haziran 2011 tarihinde Sudan Tarım ve Balıkçılık Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının toplantısına Bakanlığın daveti üzerine katılım sağlandı. Ülkemizdeki yetiştiricilik ve örgütlenmesi hakkında bilgi verilmiş. Sudan’ın balıkçılık bilgileri alınmıştır.
17.06.2011

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ
2009 Temmuz ayında Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon ve Rize birliklerimiz ziyaret edilmiş, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin illerimizde bulunan üreticilerimiz yerinde ziyaret edilerek birlik kurmaları konusunda görüşmeler yapılmıştır.
2009 Temmuz ayında Rize Su Ürünleri Fakültesinin gerçekleştirdiği “Su Ürünleri Sempozyumuna” katılım sağlanmıştır.

2009 Temmuz ayı sonunda Kayseri ve Maraş illerinde bulunan üreticilerimiz yerinde ziyaret edilerek birlik kurmaları konusunda görüşmeler yapılmıştır.

16 Ekim 2009 tarihinde Merkez Birlik binamızın açılışı yapılarak, sektörümüzle ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan geniş bir katılım ile davetlilerimiz ağırlanmıştır.

Kurumsal olarak çok hızlı bir şekilde kabul gören birliğimiz, Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen bilgi ve destek taleplerini yerine getirmektedir. Özellikle birlik kurma faaliyetlerinde gerekli tecrübeye sahip olmayan üreticilerimiz en kısa yolla belge ile bilgilendirilmekte, Bakanlık ile ilişkileri sağlanmaktadır.

2009 Kasım ayında Tarım Bakanlığı organizasyonuyla Midas Hotel de yapılan Taiex’in “ Su Ürünleri yetiştiriciliğinde Hastalık Kontrolü ve Yönetmeliği” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.

IPARD toplantıları takip edilerek, su ürünleri yetiştiricileri adına gerekli katkı ve müdahalelerde bulunulmaktadır Aralık ve Mayıs aylarında IPARD izleme komitesi resmi toplantılarına katılım sağlanmıştır.

2009 Aralık ayında Bakanlık tarafından düzenlenen “Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliği” konulu eğitim programına katılım sağlanmıştır.

2009 Aralık ayında Tarım Bakanlığı koordinasyonu ile Ülkeler arası Balıkçılık İlişkilerinin Geliştirilmesi amacıyla Yunanistan su ürünleri yetiştiriciliği heyetinin faaliyetlerine katkı sağlanmıştır.

2009 Aralık ayında Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği Derneğinin “Proje Çevrimi ve Yönetimi” eğitimi Merkez Birliğimizde gerçekleştirilmiş ve katılım sağlanmıştır.

“Türkiye-Avrupa Birliği Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uyum Platformu” başlığında yaklaşık 195 bin avro bütçeli bir AB Hibe Projesi hazırlanmıştır. Merkez Birliğe üye tüm birlikler proje kapsamında yer almakta olup, ağırlıklı eğitim faaliyetlerini kapsayan projenin kabulü durumunda her birlik proje çıktılarından yararlanacaktır. Avrupa Birliği ortağımız FEAP bilindiği üzere Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonu ile karşılıklı bilgi paylaşımı yapılacak, birliğimizin uluslar arası platformda hak ettiği yeri alması ve küresel anlamda söz sahibi olması sağlanacaktır.

2010 Ocak ayında Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş ile 5200 sayılı yasa değişiklikleri ile ilgili görüşmeler yapılmış, yasada su ürünleri üreticilerinin örgütlenmesini kolaylaştıracak öneriler sunulmuştur.

2010 Ocak ayında Muğla’da Bakanlık temsilcileri ve deniz balığı üreticileri ile yapılan yetiştiricilik sorunları ve durum değerlendirmesi yapmak üzere gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır.

2010 Mart ayında Fethiye’de gerçekleştirilen Alabalık Diyaloğu toplantısına katılım sağlanmış, heyetle beraber bazı bakanlıklar ve kuruluşlar ziyaret edilmiştir. Uluslar arası bir faaliyet olan “Alabalık Diyaloğu” toplantılarında Avrupa’nın ilk sırasında olan alabalık yetiştiriciliği sektörümüz temsil edilmeye devam edecektir.

2010 Nisan ayında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın “Kıyı Yapıları Planlama ve Yatırım Süreci” ile ilgili toplantısına katılım sağlanmıştır.

2010 Mayıs ayında DGRV toplantısına, Tedgem’de yapılan Üretici Örgütleri ile ilgili TAIEX toplantısına, DGRV-Sanayi Bakanlığı-Tarım Bakanlığı- ILO tarafından düzenlenen “gelecek, işbirliği ile gelecek” adlı toplantıya ve Kocaeli’nde Tubitak-Bakanlık tarafından yapılan su ürünleri yetiştiriciliğinin denizel ekosisteme etkileri başlıklı toplantılara katılım sağlanmıştır.

Kayseri- Maraş illerindeki üreticiler Bakanlık yetkilileri ile beraber ziyaret edilerek hem sektörel hem de birlik kurma çalışmalarında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

18/06/2010