Amaç ve görevler

Üretici birlikler nedir,ne yaparlar,nasıl çalışırlar?

Gelişen dünya ile birlikte ülkemizde de artık çiftçiyi kayıt altına almak ve desteklemek için bir dizi uygulamalar başlatılmıştır.Ülkemizin üreten ve ürettiğini değerinde satabilen ve desteklenen üreticiye ihtiyacı vardır.Bu ihtiyaçtan dolayı 2004 yılında 5200 sayılı üretici birlikleri kanunu çıkarılmıştır.Örgütlü üreticiyi yaratmanın amacı hem üretici güçlerinin birleştirilmesi hem de üreticiyi temsil eden bir birliğin muhatap olarak kabul edilmesidir.Tek başına bireysel olarak taleplerini hiçbir yere duyuramayan üretici,örgüt çatısı altında bir bütün olarak taleplerini ilgili kuruluşa iletmesi ve çözüm bulması kolaydır.

Su ürünleri yetiştiricileri olarak hepimizin sorunları ve çözüm yolları aynıdır.Ülkemizde yaklaşık 2088 adet balık çiftliği mevcuttur.Her üretici sorunun kendi başına çözmeye kalkışsa hem dikkate alınmaz hem de maddi ve iş gücü olarak çok zaman kaybeder.Bu yüzden güçlerin bir araya getirilmesi bir örgüt çatısı altında toplanmak çok önemlidir.Sorun çözümlerinde resmi makamlara yapılacak başvurularda kişi yerine örgütün talepleri iletmesi muhakkak çok daha etkilidir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da üretici örgütlerinin güçlenmesi teşvik edilmektedir. Güçlü ve kurumsal yapıya ulaşmış,tüm üreticilerin desteğini alan bir örgüt kendisi ile ilgili her koşul ve her alanda temsil yetkisi bulunduğu için söz sahibidir.Geleceğe yönelik planlarda karar sahibi durumundadır.Kurumsal olarak güçlü bir yapıya sahip örgüt;üretici yararına olan her konudan haberdar olup,bunu üreticisine ileterek ortak akıl ve bilinç geliştirir.

Bilindiği gibi AB yolunda balıkçılık ile ilgili birçok proje duyurusu yapılmaktadır. Bu projelerden yararlanabilmek için örgütlü olma şartı aranmaktadır. Teknik veya örgütsel problemlerin çözümünde bu projelerden yararlanmak için üreticinin de bilinçli olması ,sorununa sahip çıkması ve gücünü diğer üreticilerle birleştirilmesi şarttır.Bu bilinçle kurulan su ürünleri yetiştiricileri birliklerinin sayısı şu an 16’dır.Bir çok ilde kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Bu konuda su ürünleri üretimi yapan herkes sağduyulu davranarak, sesini ciddiye alınan bir kurum vasıtasıyla gerekli yerlere ulaştırmak, birlikten kuvvet doğra ilkesini kabul etmek durumundadır.

Merkez Birliğimiz 2004 yılında kabul edilen 5200 sayılı tarımsal üretici birlikleri kanununa dayanılarak 26 Ocak 2009 tarihinde kurulmuştur.16 birliğimiz yani yaklaşık 900 işletme üyemizdir.Bu rakam ülkemizdeki yetiştiricilik işletmelerinin hemen hemen yarısına tekabül etmektedir.Ancak ,üretim açısından bakıldığında Merkez Birliği üyeleri Türkiye yetiştiricilik üretiminin % 80’ini yapmaktadır.

Amacımız ; Üye birliklerin işbirliğini sağlamak ,sektörün gelişmesine katkıda bulunmak,su ürünlerinin ulusal düzeydeki üretim planlanması ve pazarlamasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ,üyelerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmektir.

Görevlerimiz;

  • Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak,
  • Üye birliklerimizi yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
  • Tarım politikaları oluşturmak üzere oluşturulan konsey ve benzeri kuruluşlara temsilci göndermek,
  • AB’ye uyum kapsamında yapılacak çalışmalara katkı vermek ,
  • Yurtiçi ve dışı kaynaklardan teknik ve mali destek almak üzere projelere hazırlamak ve girişimlerde bulunmak,
  • Üyelerin birlik ve beraberliğini sağlayacak toplantı ,çalıştay benzeri faaliyetler icra etmek,
  • Kitap ,broşür ve dergi gibi yayınlar yapmaktır.

Amaç ve görevlerimiz doğrultusunda,ilgili Bakanlıkların toplantılarına iştirak etmek,mevzuat ve uygulamalar hakkında kurumlara sektörün görüşlerini iletmek,üyelerimizi her türlü gelişme ile ilgili olarak Web sayfamız ve diğer vasıtalarla bilgilendirme,sektör paydaşı kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer üretici örgütleri ile iletişimi sağlamak,basılı yayımlar yapmak ve bölgesel ve ülkesel toplantılar düzenlemek önemli faaliyetlerimiz arasındadır.