Tebliğler

Su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesine dair tebliğ

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/01/2004
Tebliğ no: 2003/46
Okumak için tıklayın.

Denizlerde balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarının belirlenmesine ilişkin tebliğ

Kabuklu su ürünlerinin yetiştiği sulara ilişkin kalite standartları hakkında tebliğ

Hayvancılık desteklemeleri hakkında uygulama esasları tebliği

Su ürünleri yetiştiriciliği destekleme tebliği

Su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerinde damızlık alabalık desteğine ilişkin tebliğ

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerine destekleme ödemesi yapılması hakkında tebliğ

Gıda ve yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu meslek mensuplarının belirlenmesine dair tebliğ