2017 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİNİN 05.07.2017 TARİHLİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin 10 Mayıs 2017 tarihinde Star Gazetesinde ilan edilen 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2017 yılı 1.olağan genel kurul toplantısı 28.06.2017 tarihinde gerekli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadığından 05.07.2017 tarihinde 2. Olağan genel kurul toplantısı ilanda belirtildiği şekilde aynı gündemi görüşmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü Mehmet ÖZDİNAR toplantı salonunda saat 10.00 da toplanıldı.

Gündemin 1. Maddesinde, merkez birliği üye defterinde yer alan birliklerin bildirdiği genel kurula katılma hakkı olan temsilcilerin  yönetim kurulunca hazırlanan ve onaylanan hazirun listesindeki birlik temsilcilerinden 18 üye birlik temsilcisinden 15 üye birlik temsilcinin katılımı ve hazirun listesini imzalaması ile genel kurulu başkanı Faruk COŞKUN tarafından açıldı.

Gündemin 2. Maddesinde, Divan Başkanlığı teşkili için verilen önerge ile Divan Başkanlığına  Şükrü TOKLU katip üyeliklere Ramazan SÖNMEZ oy tasnifçiliğine Abdullah ARVAS önerildi. Başka önerge olmadığı için  yapılan oylama sonucunda önergede adları bulunanlar temsilciler oy birliği ile (15 oy) divan başkanlığına seçildi. Akabinde Divan Başkanlığına oturumu yönetme ve tutanakları imzalama yetkisi verildi.

Gündem Divan Başkanı tarafından okundu. Gündeme madde ilavesi olup olmadığı soruldu. Merkez birliği tüzüğünün 16.maddesi Bakanlığın 10.04.2017 tarih ve E.891114 sayılı Makam Oluru ile onayladığı şekilde önerge ekinde yer aldığı gibi Tüzük değişikliğinin gündemin 13. Maddesinden sonra gelmek üzere görüşülmesi önerildi, önerge oy birliği (15 oy) ile kabül edildi.

Divan Başkanlığına başka bir önerge verilmedi.

Gündemin 3. Maddesinde, Divan Başkanının daveti ile Atatürk ve şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu akabinde İstiklal Marşı hep birlikte okundu.

Gündemin 4. Maddesinde, Misafir konuşmacılar olarak Su   Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay TÜRKYILMAZ merkez birliğinin sektördeki rolünü vurguladıktan sonra Bakanlık olarak merkez birliği ile uyum içerisinde çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gündemin 5. Maddesinde, 2016 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Faruk COŞKUN tarafından okundu. Rapor görüşmeye açıldı. Rapor hakkında söz alan olmadı.

Gündemin 6. Maddesinde, 2016 Yılı Denetleme Kurulu faaliyet raporu Cafer ÇAKIR tarafından okundu. Rapor görüşmeye açıldı. Rapor hakkında söz alan olmadı.

Mali müşavir tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu genel kurul toplantısı öncesi birlik temsilcilerine dağıtıldığı görüldü.

Gündemin 7. Maddesinde, Yönetim kurulu üyeleri yapılan oylama ile oy birliği ile (15 oy) ibra edildi.

Denetim kurulu faaliyet raporu yapılan oylama sonucu oy birliği ile (15 oy) ibra edildi.

Gündemin 8. Maddesinde, Merkez Birliğinin 2016 yılı bilabço ve gelir-gider tabloları mali müşavir tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve geli-gider tabloları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile (15 oy  ) kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesinde, 2018 yılı sektör toplantısı görüşmeye açıldı. Yapılması hususu oy birliği (15 oy)  ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesinde, Merkez birliğine üye olacak birlikler için 500 TL giriş aidatı alınması oy birliği ile (15 oy ) kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesinde, Merkez birliğine üye olan birliklerden yıllık aidat olarak 200 TL alınması oy birliği ile (15 oy) kabul edildi. Üye birliklerin  Merkez birliğine olan  aidat gelirleri borçlarının taksitlendirilerek geriye dönük alanması için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin 12. Maddesinde, Huzur hakları olarak: Yönetim kurulu başkanına aylık net 3.000.00 TL ücret ödenmesi, yurt içinde 100 TL yurt dışı için 250 TL olmak üzere iaşe bedeli ödenmesi, görevleri ile ilgili yapılacak görevlere ilişkin konaklama ve ulaşım giderlerinin fatura karşılığı yolluk verilmesi oy birliği ile (15 oy ) kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesinde, 2017 yılı  tahmini bütçe belirlendi ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Söz alan olmadı. 2017 yılı tahmini bütçesi 691.000,00 TL gelir, 691.000,00 TL TL gider olmak üzere tahmini bütçe oy birliği ile (15 oy) kabul edildi. Akabinde yönetim kuruluna bütçenin fasılları arasında değişiklik yapılmasına ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği (15 oy  ) ile kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesinde,  Genel kurul toplantısının iki yılda bir yapılmasını kapsayan tüzük değişikliğini içeren Merkez Birliği Tüzüğünün 13. Maddesi eski ve yeni hali ile genel kurulda okundu. Tüzük değişikliği Türk Medeni Kanununun 81. maddesine uygun olarak 10 red oya karşılık 5 kabul oyu ile tüzük değişikliği teklifi reddedildi.

Gündemin 15. Maddesinde, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinin seçimine ilişkin olarak seçimin liste halinde ve açık (işari) oylama şeklinde yapılması önerildi. Yapılan açık oylama sonucu oy birliği (15 oy) ile seçimlerin liste halinde ve açık oylama usülene göre yapılamsı kabül edildi.

Divana liste halinde verilen önergeyle, aşağıda isimleri yer alan temsilciler dört yıllığına oy birliği (15 oy) ile seçildiler.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
1-Faruk COŞKUN 1-Hakan ACAR
2-İhsan BOZAN 2-Muhammet TOĞUÇ
3-Alim CAN 3-Turgay ÖZDEMİR
4-Mustafa Taner CİĞER
5-Osman PARLAK
6-Ahmet SERMED
7-Abdullah ARVAS
Denetim Kurulu asil Üyeler Denetim Kurulı Yedek Üyeler
1-Mehmet ARAS 1-Abdulkadir SÜMER
2-Ramazan SÖNMEZ 2-Yücel DOĞAN
3-Aydın AKKURT

 

Gündemin 16. Maddesinde, Divan  Başkanı üye birlik temsilcilerine su ürünleri sektörünün istenilen seviyeye gelmesi için yeni seçilen yönetim kuruluna başarılı olmalarını ve genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

 

Gündemin 17. Maddesinde, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Divan Başkanı genel kurul gündem maddelerine itiraz  olup olmadığını sordu. Olmadığı görüldüğünden genel kurul toplantısı saat 12:45 da sona ermiştir.

 

Divan Başkanı

Şükrü TOKLU

 

Katip Üye                                                     Oy Tasnifçisi

Ramazan SÖNMEZ                                                Abdullah ARVAS

 

 

 

Bakanlık Temsilcileri

 

Mehmet TAŞCI                                Sami TURAN