2016 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİNİN
17.05.2015 TARİHLİ 2. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Merkez Birliğinin 10.05.2015 tarihinde 9 Nisan 2016 tarihli Sabah Gazetesinde ilan edildiği üzere Mustafa Kemal Mahallesi 2127 Sokak No:34/5 Ankara adresinde saat 10:00 da yapılacak olan 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2016 yılı 1. olağan genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadığından ilanda belirtildiği üzere 2. toplantı 17.05.2016 tarihinde aynı adreste saat 10.00’da 2016 yılı 2. olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere toplanıldı.

1. Merkez Birliği üyesi olan 18 birlikten genel kurul toplantısına katılan 12 birlik temsilcisi iştirak ederek girişte Hazirun listesini imzalamasını müteakip ikinci toplantının yapılabilmesi için gerekli çoğunluk da sağlandığından toplantı saat 10:00’da Yönetim Kurulu Başkanı Faruk COŞKUN tarafından açıldı.

2. Divan heyeti için verilen tek önerge ile Divan Başkanlığına Şükrü TOKLU, Katip üyeliklere Abdullah ARVAS ve Muhammet TOĞUÇ önerildi. Başka önerge verilmedi.
Yapılan oylama sonucu yukarıda adları bulunanlar oy birliği ile Divan Başkanlığına seçildiler. (12 OY)
Ayrıca kendilerine oturumu idare etme, tutanakları imzalama yetkisi verildi.
Divan Başkanı tarafından Genel Kurula Toplantı Gündemi okunarak gündeme madde ekleme talebinin olup olmadığı soruldu. Divan başkanlığına herhangi bir önerge verilmedi.

3. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimizin anısına saygı duruşu yapıldı ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

4. Misafir konuşmaları;
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Durali KOÇAK Genel Kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak, sektörün birbirine rakip olmasına rağmen bir araya gelebilmenin önemli olduğunu, sorunsuz sektörün bulunmadığını ve sorunların çözümüne yönelik çalıştıklarını ifade etti.

5. 2015 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk ÇOŞKUN tarafından okundu. Gerekli açıklamalar yapıldı. Söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı. (12 OY)

6. 2015 Yılı denetleme kurulu raporu Merkez birliği Muhasebeci Mali Müşavir Cafer ÇAKIR tarafından okundu. Söz alan olmadı. Denetleme kurulu raporu oy birliğiyle onaylandı. (12 OY) Mali denetim raporu Merkez birliği Muhasebeci Mali Müşavir Cafer ÇAKIR tarafından okunarak hazirun bilgilendirildi.

7. Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurul üyeleri yapılan ayrı ayrı oylama ile oy birliğiyle ibra edildi. (12 OY)

8. Merkez birliğinin 2015 yılı bilanço ve gelir-gider tabloları Merkez birliği Muhasebeci Mali Müşavir Cafer ÇAKIR tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2015 yılı bilanço ve gelir-gider tabloları ayrı ayrı oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi. (12 OY)
9. Merkez birliğine üye olacak birlikler için giriş aidatı olarak 3.000 TL alınması oy birliği ile kabul edildi. (12 OY)

10. Merkez birliğine üye birliklerin üyelik aidatı olarak birlik üyelik aidatlarının % 10 olarak alınması oy birliği ile kabul edildi. (12 OY)

11. Yönetim kurulu başkanına 1 Haziran 2016 tarihi ile 2017 yılında yapılacak genel kurul tarihine kadar ödenmek üzere aylık net 3.000 TL aylık verilmesi ancak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine her hangi bir huzur hakkı veya aylık ücret verilmemesi, yurt içi 100 TL ve yurtdışı 250 TL olmak üzere iaşe bedeli verilmesi ve görevleriyle ilgili yapacağı görevlerine ilişkin fatura karşılığı yolluk verilmesi oy birliği ile kabul edildi. (12 OY)

12. 2016 yılı tahmini bütçe genel kurula okundu. Söz alan olmadı. 2016 yılı tahmini bütçe 553.501.01 TL gider ve 553.500.01 TL gelir olmak üzere tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, Yönetim kuruluna bütçenin fasılaları arasında değişiklik yapılmasına ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi ve çalışma raporu oy birliği ile kabul edildi. (12 OY)

13. Geleneksel olarak yapılan Çalıştay Toplantılarının her yıl yapılması ve 2017 yılında Çalıştay yapılması ve yapılacak çalıştaya sektör ile ilgili profesyonel katılımcıların katılımının sağlanması hususu oy birliği ile kabul edildi. (12 OY)

14. Desteklemeler konusunda Samsun birlik başkanı Osman PARLAK, AB soruşturmalarına imkan vermeyecek (%2’inin üzerine çıkmamak) şekilde yeni bir destekleme modelinin geliştirilmesi ve belli bir süre sonunda da kaldırılması gerektiğini, mart-nisan ayları arasında müdahale alımları olarak 3000 ton alabalık 1000 ton somon alımın yapılmasını ve örgütlenme de düşünülerek kurulacak bir komite ile destekleme modelinin Bakanlığı ulaştırılmasının sağlanmasını, Kahramanmaraş birlik başkanı Mehmet ARAS, yeni bir destekleme modelinin geliştirilmesi gerektiğini, Kayseri birlik başkanı
Ahmet SERMED desteklemenin para olarak değil de örneğin yem, elektrik, personel çalıştırılması gibi çeşitli şekillerde verilmesini, Milas birlik başkanı Muhammet TOĞUÇ, birlik olarak en büyük maliyetlerinin elektrik gideri olduğunu bu nedenle elektriğin desteklenmesini, mevsimsel fiyat istikrarsızlığını giderecek bir modelin yapılmasını, Trabzon birlik başkanı Abdulkadir SÜMER yavru balık desteği verilmesini, Van birlik başkanı Abdullah ARVAS desteklemelerin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini, Isparta birlik başkanı Alim CAN desteklemelerin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini, Bodrum-Milas birlik başkanı İhsan BOZAN desteklemenin aynı şekilde devam etmesini ve AB soruşturmalarına neden olmayacak şekilde yapılmasını, desteklemenin örgütlenmeyi teşvik edecek şekilde yapılmasını, küçük üreticinin desteklenmesinin devam edilmesi gerektiğini belirttiler.

15. Dilek ve temennilerde Divan Başkanı genel kurulda alınan kararların sektörün önünü açması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

16. Gündemin bütün maddeleri görüşülerek karara bağlandığından ve genel kurula da itiraz olmadığından genel kurul saat 13:00 sona erdi.

Divan Başkanı

Şükrü TOKLU

Katip üye
Abdullah ARVAS
Katip üye
Muhammet TOĞUÇ
Bakanlık Temsilcileri
Mehmet TAŞÇI
Sami TURAN