Merkez Birliğimizde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündem maddeleri ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.