10 Eylül 2014 tarihinde Muğla/ Fethiye Eşen Havzasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Merkez Birliğimizce yürütülen ’Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi’ projesinin açılış toplantısı gerçekleşmiştir.
Toplantıya Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Necati TULGAR ,Merkez Birlik Başkanı Sn. Faruk COŞKUN ,Proje Yürütücüsü Sn. Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ ‘nün yanında bakanlık yetkilileri, öğretim görevlileri ve üreticiler katılmıştır.


2
3