Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu hükümlerine göre 2009 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile kurulan bir üretici örgütüdür. 16 birliğimiz üyedir. Birliklerimizin yaklaşık 800 üyesi bulunmaktadır.