T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On İkinci Kalkınma Planı Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı’na Merkez Birliği olarak katılım sağlayarak görüş ve önerilerimiz iletilmiştir.