Merkez Birliği’mizin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğu yoğun yazışmalar, Merkez Birlik Başkanımız Sayın Faruk COŞKUN’un ikili görüşmelerinin sonucunda her platformda da dile getirdiğimiz “toptan satışlarda KDV %1’e indirilsin” talebimizin sonucunu bugün Resmi Gazete’de çıkan Kararname ile almış bulunmaktayız.

Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine teslimi hizmetlerinde KDV %1 olarak belirtilmiştir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200102M1-2.pdf