Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşmasında değişiklik yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 3303) 16 Aralık 2020 tarih ve 31336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201216-1.pdf