İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerine yönelik “Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” konulu Teknik Gezi ve Çalıştay programı 30 Mayıs-03 Haziran 2016 tarihlerinde Muğla, Aydın ve İzmir İllerinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda elde ettiği başarı, bilgi birikimi ve deneyimlerini Körfez Ülkeleri başta olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri ile paylaşmak ve işbirliği imkânlarını geliştirmek amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankası işbirliği, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından 30 Mayıs – 3 Haziran 2016 tarihlerinde teknik gezi ve çalıştay düzenlenmiştir.

Merkez Birliğimiz koordinasyonunda düzenlenen ve Ege İhracatçı Birlikleri, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği ve İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliğinin de katkı ve katılım sağladığı programa Bangladeş, Fas, Kamerun, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan, Senegal ve Somali’den kamu, özel sektör, üretici örgütleri temsilcileri ve araştırmacılardan oluşan toplam 22 kişilik bir heyet iştirak etmiştir.

Söz konusu program kapsamında önce Muğla, Aydın ve İzmir illerinde bulunan özel sektöre ait deniz balıkları yetiştiricilik tesisleri, su ürünleri işleme ve değerlendirme fabrikaları, balık yemi fabrikaları, kuluçkahaneler ile ağ ve kafes üreten firmalar ziyaret edilmiştir.

İzmir Çeşme’de ise “Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” konulu bir çalıştay düzenlenmiş olup, katılımcılara su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili mevcut durum, yetiştiricilik sistemleri, kapalı devre yetiştiricilik, mevzuat, su ürünleri yönetimi, yer seçimi, yetiştiricilikte kullanılan kafes sistemleri ve ekipmanlarla ilgili sunular yapılmıştır. Toplantıda ülkelerden gelen temsilcilerin talepleri doğrultusunda, o ülkelerde neler yapılabileceği ve hangi konularda işbirliğine gidilebileceği ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ayrıca, program kapsamında katılımcılar 2-4 Haziran 2016 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Future Fish Eurasia” 2016,Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akvakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarını ziyaret etmişlerdir.

Sonuç olarak; gerçekleştirilen teknik geziler ve çalıştay süresince ülkemiz ve katılımcı ülkelerin özel sektör temsilcileri arasında çok yararlı ilişkiler kurulmuş olup, bu ülkeler arasında işbirliği ve ticaretin gelişimine katkı sağlanması yönünde adımlar atılmıştır.