İklim Şurası kapsamında oluşturulan İklim Değişikliğine Uyum Komisyonu’nun ilk çevrimiçi toplantısı 7 0cak 2022 Cuma Günü gerçekleştirilmiş olup toplantıya Merkez Birlik Genel Sekreterimiz katılım sağlamıştır.