Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 2012 yılı Genel Kurul’u,  İzmir-2 Cadde 45/16 Kızılay-Ankara adresinde bulunan Merkez Birlik binamızda 20.06.2013 tarihinde saat 14:00 de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27.06.2012 de aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1-       Açılış

2-       Divan Seçimi

3-       Atatürk ve Şehitlerimiz Adına Saygı Duruşu

4-       Misafir Konuşmacılar

5-       2012 Yılı Yönetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

6-       2012 Yılı Denetim Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

a)        Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

b)       Mali Müşavir Denetim Raporunun Okunması

7-       2012 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

8-       Bilanço ve Gelir Tablosunun Görüşülmesi ve İbra Edilmesi

9-       Kamu spotu ,medya satın alınması ve pazarlama  konularının görüşülmesi

10-    Destekleme kesintilerinin değerlendirilmesi (Kesintinin %2’ye çıkarılması)

11-    2014 yılı için sektör toplantısının görüşülmesi

12-    Üye Birlikler Tarafından Ödenecek  Giriş ve Üyelik Aidatlarının Belirlenmesi

13-    Huzur  Haklarının Belirlenmesi

14-    Tüzük Değişikliğinin  (Aşağıda yazılı olan Yönetim ve Denetim Kurulu Sayılarında  Değişiklik) görüşülüp karara bağlanması

15-     2013 Yılı Tahmini Bütçenin Belirlenmesi

16-    Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi

17-     Dilek ve Temenniler

18-     Kapanış

NOT:Tüzük değişikliğini içeren maddeler

Madde18 

Eski……………Ancak Merkez Birliği üye sayısının yeterli olması halinde üye birlik delegeleri arasından 4 yıl için seçeceği 5 veya 7 asil ,5 veya 7 yedek üyeden oluşur……………

Yeni………….Ancak Merkez Birliği üye sayısına göre üye birlik delegeleri arasından 4 yıl için seçeceği 5 asil  ve 3 yedek veya 7 asil ve  5 yedek üyeden oluşur…………….

Madde 19

Eski ………..Ancak merkez birliği üye sayısının yeterli olması halinde üye birlik delegeleri arasından 4 yıl için seçeceği 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Yeni ………..Ancak merkez birliği üye sayısının yeterli olması halinde üye birlik delegeleri arasından 4 yıl için seçeceği 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.