Genel Kurulumuz 24 Haziran 2011 tarihinde Merkez Birliği binamızda yapıldı.Divan başkanlığına Antalya Birlik Başkanı Şükrü TOKLU, üyeliklere ise İzmir Birlik temsilcisi Ahmet TABAOĞLU ve Elazığ Birlik Temsilcisi Mehmet YAZGIN’ın seçilmesinin ardından, faaliyet ve denetim raporları okunarak görüşüldü ve ibra edildi.Bilanço ve gelir tablosu görüşülüp ibra edildi.Çalıştayın değerlendirilmesi ve sonraki toplantı konuları ele alındıktan sonra Balık Tüketimini Artırma Kampanyası ve İletişim Ağı Projesi konularında sunumlar yapıldı.Tahmini bütçe belirlenmesinden sonra üyelerimizin fikirleri, dilek ve temennileri görüşüldü.Genel Kurulumuza Tarım Bakanlığı TEDGEM ve TÜGEM’den idarecilerimiz de katılmışlardır.Hayırlı olmasını dileriz.