Birlik genel bilgisi

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu hükümlerine göre 2009 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile kurulan bir üretici örgütüdür. 18 birliğimiz üyedir. Birliklerimizin yaklaşık 1000 üyesi bulunmaktadır.