Bu yıl 23 – 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Merkez Birliği’miz tarafından düzenlenen ve sponsorlarımızın desteği ile 6. sı düzenlenen Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayımız, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk COŞKUN’un açılış konuşmasıyla başlamış olup, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Necati TULGAR’ın konuşmasıyla devam edip, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. M. Altuğ ATALAY’ ın konuşmasıyla son bulmuştur. Merkez Birliğimiz’inde üye olduğu FEAP kuruluşunun Genel Sekreteri Courtney Hough ‘FEAP Hakkında Genel Bilgi’ verdikten sonra, EUROFISH temsilcileri Paul Steinar Valle ve Ekaterina Tribilustova’nun sunumlarıyla devam etmiştir.  Birinci gün öğleden sonraki oturumlara Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden Sayın Nadir USLU tarafından ‘Su Ürünleri Sektörünün Dünü ve Bugünü’ başlıklı sunum yapılmıştır. Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Haşim Özüdoğru tarafından ise ‘Su Ürünleri Ekonomisi’ hakkında bilgi verilmiştir. Sonraki oturumlar ise İl Birlik Başkanlarımızın konuşmasıyla devam etmiştir.

 

 

İkinci gün oturumu son dönemlerde başarısı giderek artan ‘Büyük Alabalık’ konusu ile başlamış olup, ‘Mevsimsel Değişiklik Gösteren Barajların Durumu’, ‘İnfeksiyöz Pankreatik Nekroz (IPN) Virus Hastalığı’, ‘Alabalık Kuluçkahane Performansı’ ve İl Birlik Başkanlarımızın konuşmasıyla devam etmiştir. Konuşmaları sırasında İl Birlik Başkanlarımız kendilerinin ve üyelerinin karşılaştıkları sorunları, çözüm önerilerini, isteklerini ve teşekkürlerini dile getirmişlerdir.

Çalıştayımızın sonunda değerlendirme toplantısının oturum başkanlığını ise Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sayın M. Altuğ ATALAY, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Turgay TÜRKYILMAZ, Daire Başkanı Sayın Özerdem MALTAŞ ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İhsan BOZAN yapmıştır. Değerlendirme toplantısında dile gelmemiş diğer konular konuşulmuş olup, bilirkişilerce soru cevap şeklinde bilgilendirme yapılmıştır.

Çalıştayımıza ilgi gösterip katılan tüm sektör paydaşlarına teşekkürlerimizi sunarız.