SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ

 • Balık Tüketiminin Artırılması Kampanyası Projesi çalışmalarına başlandı.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayın da alınan karar doğrultusunda ülke genelinde üreticiler ile iletişime geçmek ve balık tüketiminin artırılmasına destek sağlamak üzere 1556 adet işletmemize mektup gönderilmiştir.Gönderilen mektuplardan üçü olumlu olmak üzere toplam 10 tanesi cevap vermiştir.
 • 7 Haziran 2011 tarihinde Sudan Tarım ve Balıkçılık Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının toplantısına Bakanlığın daveti üzerine katılım sağlandı.Ülkemizdeki yetiştiricilik ve örgütlenmesi hakkında bilgi verilmiş,Sudan’ın balıkçılık bilgileri alınmıştır.
 • 29 Haziran 2011 tarihinde Yüzüncü yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Van’da Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği için Stratejik Planlama Çalıştayına’ katılım sağlanmıştır.
 • 21-22 Eylül 2011 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Sürdürülebilirliği’ ile İlgili uzmanlar toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • 17-19 Ekim 2011 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tarla Balıkçılığı Faaliyetlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Medyada çıkan balık çiftlikleri ile ilgili olumsuz yazılar üzerine ilgili medya kuruluşlarına tekzip yazıları yazılmıştır.
 • Merkez birliği temsilcileri olarak Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanı sayın Mehdi EKER ile görüşerek su ürünleri sektörünün önemli sorunları kendisine aktarılmıştır. En önemli sorunlarımızdan olan taşra teşkilatında su ürünleri şube müdürlüğünün kurulması konusundaki isteğimiz kendisine iletilmiştir.
 • Merkez birliği temsilcileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı ile görüşmeler yapılarak sektörümüzle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri kendilerine aktarılmıştır.
 • 26-27 Ekim 2011 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından, balık yemi üreten firmalar ve su ürünleri üreticilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Koruma ve Mücadele yönetmelik Taslağı’na sektörün fikirleri alınarak 21 Kasım 2011 tarihinde görüş verilmiştir.
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile farklı tarihlerde toplantılar ve yazışmalar yapılarak aidat konusu görüşülmüştür.21 Kasım 2011 tarihinde bir yazı daha yazılarak aidat konusundaki sıkıntıların çözüme kavuşması istenmiştir.
 • Aralık 2011’de Merkez Birliğimiz tarafından Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektör Raporu bastırılmıştır ve ilgili kurum, kuruluş ve sektör paydaşına dağıtılmıştır.
 • Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hakkında sektörün fikirleri de alınarak 21 Aralık 2011 tarihinde görüş verilmiştir.
 • 9-11 Şubat 2012 tarihinde Antalya ilinde 450 kişinin katılımı ile II.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı düzenlenmiştir.
 • II.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı kitabı bastırılmıştır ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir
 • 13- 16 Şubat 2012 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Su Ürünleri Sektöründe Gıda Zinciri ve Sertifikasyon Ulusal Çalıştayına’ katılım sağlanmıştır.
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen IPARD programı izleme komitesinde yer alındı. Aralık ve Haziran ayında gerçekleşen toplantılara katılım sağlanarak sektör adına gerekli katkılarda bulunuldu.
 • 11-16 Mart 2012 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen’ 2012 yılı Su Ürünleri Araştırma Programları Değerlendirme Grup Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.
 • T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin karar kapsamında 21 Mart 2012 tarihinde; Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ,Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılmış ve tebliğde gerekli değişikliklerin yapılması talebi iletilmiştir.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yayınlanan ‘Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde’ kültür balıkçılığı üretim tesisleri Orman ve Su İşleri Bakanlığından izin alınması gereken faaliyetler kapsamına girmiştir. Yetiştiricilik tesislerinden ve kuluçkahanelerden söz konusu izin için belli bir ücret talep edilmektedir.26 Nisan 2012 tarihinde ilgili bakanlığa Merkez Birliğimizce yazı yazılmış ve uygulanan ücretlerin adil ve makul bir düzeye getirilmesi talep edilmiştir.
 • 4 Mayıs 2012 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye – Bosna Hersek Su Ürünleri Yetiştiriciliği İş Birliği İmkanlarının Geliştirilmesi toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma ve görüşmeler neticesinde Çevre Kanunuca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve Çevre Görevlisi veya Çevre Danışmanlık firmaları Hakkında Yönetmeliklerin eklerinde yer alan ‘’balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri için alt kapasite limitleri belirlenmesi ve böylece küçük balık çiftliklerinin ağır yükümlülükler altına girmemesi talep edilmiştir. 23 Mayıs 2012 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, söz konusu yönetmelik ile ilgili değişiklik çalışmalarının başlatılmış olduğu Merkez Birlimize bildirilmiştir.
 • 16 Nisan 2012 tarihinde Merkez Birliğimiz tarafından II.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu değerlendirme toplantısında su ürünleri sektörünün gelişmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara koordinasyonlu bir şekilde çalışmamız için üç adet çalışma grubu kurulmuştur.
 • Bu Gruplar:
 • 1-) Mevzuat çalışma grubu
 • 2-) Yetiştiricilik ve hastalıklar grubu
 • 3-) Birliklerin maddi yönden güçlendirilmesi
 • Bu gruplar çalışmalarına başlamış ve gerekli kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içine girmiştir.
 • 4 Haziran 2012 tarihinde ,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn M.Mehdi Eker’e ve Adale ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Genel Sekreteri’ne , 2012 yılında su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe uygulanacak olan destekleme kararlarının tekrar gözden geçirilmesi taleplerimiz iletilmiştir.
 • Tanıtım amacı ile Merkez Birliği hakkında 2000 adet broşür bastırılmıştır ve dağıtımı sağlanmıştır.
 • 7-9 Haziran 2012 tarihinde İzmir’de düzenlenen 6.Uluslar Arası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarına Merkez Birliğimiz stand açmıştır.
 • 8 Haziran 2012 tarihinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen ’Su Ürünlerinde Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler’ toplantısında tebliğ sunulmuştur.
 • 14 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilir Hayvancılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sınırların Kaldırılması, Türkiye ve Hollanda Arası İşbirliği’ konulu seminere katılım sağlanmıştır.
 • 17-20 Haziran 2012 tarihinde Merkez Birliğimizce Bosna Hersek’e bir inceleme gezisi organize edilmiştir.
 • Merkez birliğimiz sektörümüzün sorunları, birliklerimizin yaptığı çalışmalar ve sektörümüzde ki gelişmelerle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla, üye birliklerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile istişare amaçlı yazışmalar yapmaktadır.

25.06.2012