SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ

 • 2009 Temmuz ayında Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon ve Rize birliklerimiz ziyaret edilmiş, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin illerimizde bulunan üreticilerimiz yerinde ziyaret edilerek birlik kurmaları konusunda görüşmeler yapılmıştır.
 • 2009 Temmuz ayında Rize Su Ürünleri Fakültesinin gerçekleştirdiği “Su Ürünleri Sempozyumuna” katılım sağlanmıştır.
 • 2009 Temmuz ayı sonunda Kayseri ve Maraş illerinde bulunan üreticilerimiz yerinde ziyaret edilerek birlik kurmaları konusunda görüşmeler yapılmıştır.
 • 16 Ekim 2009 tarihinde Merkez Birlik binamızın açılışı yapılarak, sektörümüzle ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan geniş bir katılım ile davetlilerimiz ağırlanmıştır.
 • Kurumsal olarak çok hızlı bir şekilde kabul gören birliğimiz, Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen bilgi ve destek taleplerini yerine getirmektedir. Özellikle birlik kurma faaliyetlerinde gerekli tecrübeye sahip olmayan üreticilerimiz en kısa yolla belge ile bilgilendirilmekte, Bakanlık ile ilişkileri sağlanmaktadır.
 • 2009 Kasım ayında Tarım Bakanlığı organizasyonuyla Midas Hotel de yapılan Taiex’in “ Su Ürünleri yetiştiriciliğinde Hastalık Kontrolü ve Yönetmeliği” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.
 • IPARD toplantıları takip edilerek, su ürünleri yetiştiricileri adına gerekli katkı ve müdahalelerde bulunulmaktadır Aralık ve Mayıs aylarında IPARD izleme komitesi resmi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
 • 2009 Aralık ayında Bakanlık tarafından düzenlenen “Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliği” konulu eğitim programına katılım sağlanmıştır.
 • 2009 Aralık ayında Tarım Bakanlığı koordinasyonu ile Ülkeler arası Balıkçılık İlişkilerinin Geliştirilmesi amacıyla Yunanistan su ürünleri yetiştiriciliği heyetinin faaliyetlerine katkı sağlanmıştır.
 • 2009 Aralık ayında Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği Derneğinin “Proje Çevrimi ve Yönetimi” eğitimi Merkez Birliğimizde gerçekleştirilmiş ve katılım sağlanmıştır.
 • “Türkiye-Avrupa Birliği Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uyum Platformu” başlığında yaklaşık 195 bin avro bütçeli bir AB Hibe Projesi hazırlanmıştır. Merkez Birliğe üye tüm birlikler proje kapsamında yer almakta olup, ağırlıklı eğitim faaliyetlerini kapsayan projenin kabulü durumunda her birlik proje çıktılarından yararlanacaktır. Avrupa Birliği ortağımız FEAP bilindiği üzere Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonu ile karşılıklı bilgi paylaşımı yapılacak, birliğimizin uluslar arası platformda hak ettiği yeri alması ve küresel anlamda söz sahibi olması sağlanacaktır.
 • 2010 Ocak ayında Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş ile 5200 sayılı yasa değişiklikleri ile ilgili görüşmeler yapılmış, yasada su ürünleri üreticilerinin örgütlenmesini kolaylaştıracak öneriler sunulmuştur.
 • 2010 Ocak ayında Muğla’da Bakanlık temsilcileri ve deniz balığı üreticileri ile yapılan yetiştiricilik sorunları ve durum değerlendirmesi yapmak üzere gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır.
 • 2010 Mart ayında Fethiye’de gerçekleştirilen Alabalık Diyaloğu toplantısına katılım sağlanmış, heyetle beraber bazı bakanlıklar ve kuruluşlar ziyaret edilmiştir. Uluslar arası bir faaliyet olan “Alabalık Diyaloğu” toplantılarında Avrupa’nın ilk sırasında olan alabalık yetiştiriciliği sektörümüz temsil edilmeye devam edecektir.
 • 2010 Nisan ayında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın “Kıyı Yapıları Planlama ve Yatırım Süreci” ile ilgili toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • 2010 Mayıs ayında DGRV toplantısına, Tedgem’de yapılan Üretici Örgütleri ile ilgili TAIEX toplantısına, DGRV-Sanayi Bakanlığı-Tarım Bakanlığı- ILO tarafından düzenlenen “gelecek, işbirliği ile gelecek” adlı toplantıya ve Kocaeli’nde Tubitak-Bakanlık tarafından yapılan su ürünleri yetiştiriciliğinin denizel ekosisteme etkileri başlıklı toplantılara katılım sağlanmıştır.
 • Kayseri- Maraş illerindeki üreticiler Bakanlık yetkilileri ile beraber ziyaret edilerek hem sektörel hem de birlik kurma çalışmalarında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

18/06/2010