9-11 Ekim tarihleri arasında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 1. Ulusal Çift Kabuklu Çalıştayı’na Merkez Birliğimiz temsilcisi katılmıştır.

Çalıştaya; Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırma Daire Başkanı Ali Ayar, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek ile ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden akademisyenler ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İlgili Genel Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ile İl ve İlçe Müdürlüklerinden uzmanlar ve özel sektör temsilcileri de katılmıştır.

Çalıştayda; çift kabuklu üretim-izleme ve bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalar, Türkiye’de üretimi yapılan türler, alan seçimi, işleme, pazarlama, hastalıklar, predatörlerin etkileri, hastalıklarla mücadele, ürün alımı, ürün özellikleri, tesis seçimi, avcılık ve yetiştiricilik ile ilgili mevzuat, çift kabuklu yetiştiriciliğinde organik ve inorganik kirleticiler, mikrobiyolojik kirlilik, toksik fitoplankton ve algal biyotoksinler, depurasyon ve önemi, kayıt dışı çift kabuklu avcılığı ve ihracatı gibi konular hakkında bilgiler verilmiş ve özel sektör temsilcilerinin sorunları ele alınmış, çift kabuklu üretiminin dünyada ve ülkemizdeki durumu ile sektörün büyümesi ve gelişmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır.